Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Zoekresultaten: niwo

Contactgegevens (niet nodig als artikel, kan als pagina)
... 11   (+31 70 3992011)          E-mail info@niwo.nl   VIHB-registratie vihb@niwo.nl   Carnet-TIR carnet-...
NIWO bestaat 75 jaar
... 17 mei 2021 was het vijfenzeventig jaar geleden dat de NIWO werd opgericht. NIWO bestaat 75 jaar   17 mei 2021 - Op 17 mei 2021 was het v...
Isis Bindels in raad van advies
... Isis Bindels per 1 oktober 2021 benoemd als lid van de raad van advies van de NIWO. De benoeming geldt voor vier jaar. Zij volgt Hans Gortemaker op,...
NIWO bemiddelaar European Electronic Toll Service (EETS)
... onderhandelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de NIWO aangewezen als de bemiddelende instantie die kan bemiddelen tusse...
Film - Kom meer te weten over de NIWO in 2 minuten
... meer te weten over de NIWO in twee minuten.   Bekijk de film en kom meer te weten over de NIWO in twee minuten.  Bekijk de film  &n
Tarieven 2022 ongewijzgd
... NIWO is er opnieuw in geslaagd om de tarieven gelijk te houden, nu al voor het 11e jaar op rij. De minister keurde de begroting voor 2022 goed.&nbs...
Een overheid die er is voor iedereen
... Dit bericht is afkomstig van het Netwerk van publieke dienstverleners, waar de NIWO deel van uitmaakt.** De publieke dienstverleners van Nederland wi...
Controle op brievenbusondernemingen verbeterd
... uit en kunnen nu ook de controle op brievenbusondernemingen verbeteren. De NIWO is als bevoegde autoriteit aangesteld. Op 21 februari 2022 treedt...
Wet open overheid
... een contactpersoon Woo hebben.   Actieve openbaarmaking door de NIWO De NIWO is een bestuursorgaan dat beslist of een vergunning/regis...
Factuur halfjaarlijkse heffing
... de weg ontvangen twee keer per jaar een heffingsfactuur van de NIWO. In juli 2022 is de factuur verzonden. Alle houders van een Eurov...
Mijn NIWO
... bij Mijn NIWO. U heeft nu toegang tot de gesloten pagina's van deze website, en kunt berichten plaatsen in NIWO Discussions. Welkom bij Mij...
NIWO treedt op tegen mestfraude
... van de Meststoffenwet is ingetrokken op grond van de Wet Bibob.  De NIWO is effectief opgetreden tegen mestfraude. De NIWO trok namel...
Waarom kan ik een vervoersonderneming niet vinden op het NIWO-ondernemersloket?
... vrijgesteld van vergunningplicht. Neem bij twijfel contact op met de NIWO....
Ik heb al een Eurovergunning en wil nu een VIHB-registratie aanvragen bij de NIWO. Welke Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet ik aanvragen?
hoeft geen VOG aan te vragen. Met een Eurovergunning voldoet u aan alle voorwaarden voor een VIHB-registratie. ...
Hoe oud mag de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) zijn die ik aan de NIWO stuur?
... zijn op het moment van het indienen van de vergunningaanvraag bij de NIWO. Heeft u nog niet alle stukken verzameld voor uw vergunningaanvra...
Welke aanvullende normen hanteert de NIWO bij het opnemen en waarderen van balansposten?
dit moment zijn er geen aanvullende normen die gelden voor de waardering van balansposten. Voor het opstellen van de vermogensopstelling kan dus&nb...
Is de NIWO-vergunning (= Eurovergunning) hetzelfde als het NIWO-vakdiploma?
... aan de eis van vakbekwaamheid.  De Eurovergunning wordt afgegeven door de NIWO. Het vakdiploma wordt afgegeven door het CBR na het behalen van e...
Kan ik bij de NIWO de registratie van mijn vakdiploma bij een bepaalde vervoersonderneming laten verwijderen?
... U kunt uw registratie als vervoersmanager beëindigen bij de NIWO. U moet de beëindiging schriftelijk melden bij de NIWO. U kunt dit verz...
Welk eHerkenning betrouwbaarheidsniveau hanteert de NIWO voor het inloggen op het ondernemersloket?
heeft een eHerkennings inlogmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3) of hoger. U heeft een eHerkennings inlogmiddel nodig met betrouwbaarheid...
Digitaal communiceren met de NIWO
... wil de NIWO u wijzen op de noodzaak om eHerkenning niveau 3 te regelen voor het jaar 2022. **dit bericht is op 14 december 2021 als nieuw...
NIWO bemiddelaar European Electronic Toll Service (EETS)
... elektronische tolheffingsdienst). Op 7 april 2022 is het Tariefbesluit NIWO inzake EETS gepubliceerd in de Staatscourant.  De Wet i...
NIWO jaarverslag 2020
... toegezonden. In het jaarverslag leest u alles over de activiteiten van de NIWO in het afgelopen jaar. Het jaarverslag bevat ook feiten en c...
NIWO jaarverslag 2021 verschenen
... 14 maart 2022 heeft de NIWO haar jaarverslag 2021 en de jaarrekening over dat jaar aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat toegezonden, me...
Kan ik mijn kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs per post of e-mail doorgeven aan de NIWO?
... U kunt deze gegevens alleen via het NIWO-ondernemersloket doorgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor de opgave van deze gegevens en de juisthei...
Welke rol speelt de NIWO ten aanzien van ERRU?
... NIWO is bevoegd om de vergunning te schorsen of in te trekken en de vervoersmanager voor een bepaalde periode ongeschikt te verklaren. Na het overs...
NIWO ondernemersloket
... zaken regelen Het NIWO ondernemersloket is speciaal ingericht om online zaken te regelen bij de NIWO. Wilt u een vergunning aanvragen, document...
NIWO op vakbeurs Transport Compleet
... 16 juni opent de vakbeurs Transport Compleet haar deuren in Hardenberg. De NIWO is aanwezig op deze beurs en kijkt uit naar uw komst!  Beste...
Artikel Voorwaarden Eurovergunning
... raadpleegt u de  Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO.   Reële vestiging De onderneming moet kunnen besc...
Heffing per vergunningbewijs wegvervoer
... de weg ontvangen twee keer per jaar een heffingsfactuur van de NIWO. U betaalt € 11,85 per half jaar voor elk vergunningbew...
Wat doe ik met vergunningbewijzen die ik niet meer nodig heb? Bijvoorbeeld als het voertuig verkocht is?
... die u niet meer nodig heeft, kunt u inleveren of terugsturen aan de NIWO. Doet u dat niet, dan blijft u halfjaarlijks de heffing verschuld...
Welke Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet ik aanvragen?
... omtrent het Gedrag (VOG). Welke VOG een onderneming moet overleggen aan de NIWO, ligt aan de rechtsvorm en de vervoersmanager.  Is de ondern...
Ik ben aangemerkt als risicobedrijf. Wat houdt dat in?
... de eerste aanvraag of verlenging van een Eurovergunning stelt de NIWO vast of een vervoersonderneming aangemerkt wordt als zogeheten 'ris...
Wat moet ik doen met de CEMT-vergunningen die ik half december 2020 heb ontvangen?
... het opmaken van een verslag voor het verrichte vervoer etc.), vraagt de NIWO u om de CEMT-vergunningen die u dit jaar niet gaat gebruiken aan ...
Waar kan ik de openbare VIHB-lijst vinden op de website?
... kunt de lijst vinden op het NIWO-ondernemersloket. Ga naar het NIWO-ondernemersloket en kies: Zoek VIHB-registraties.
Aanvraag bestuurdersattest niet EU-chauffeurs
... betreffende transportonderneming een bestuurdersattestis is afgegeven. De NIWO geeft deze attesten af. ...
Aanvraag vergunningbewijzen
... een Eurovergunning bezitten. Een Eurovergunningbewijs is een door de NIWO gewaarmerkt afschrift (kopie) van de Eurovergunning. Deze moet me...
Hoe kom ik in contact met de TIR-carnet uitgevende en garant staande organisatie in Nederland?
... al uw vragen kunt u contact opnemen met NIWO/Carnet-TIR. Het bezoekadres van NIWO/Carnet-TIR is: Veraartlaan 10, 2288 GM Rijswijk. Het telefoonnu...
Bestaat er ook een nationaal certificaat voor het goederenvervoer?
... voor het goederenvervoer is er het bestuurdersattest. www.niwo.nl/bestuurdersattest Ja, dat is het bestuurdersattest. Dus v...
TIR - Wat gebeurt er met een gebruikt TIR-carnet nadat het TIR-transport beëindigd is?
... groene souche van de douanebeambte terug. Het TIR-carnet moet daarna bij de NIWO worden ingeleverd. Het TIR-carnet wordt gecontroleerd en gea...
Resultaten strijd tegen misstanden in transportsector
doel is om te onderzoeken of de transportbedrijven zich aan de regels houden voor onder andere (internationaal) transport, zoals rij- en rusttijde...
Toepassing Wet Bibob
... elke vergunningaanvraag bekijkt de NIWO ook of de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) moet worden toeg...
Vakbekwaamheid
... de onderneming aan een onderzoek worden onderworpen. De NIWO onderzoekt of deze externe vervoersmanager voldoende inhoudelijk ...
Raad van advies
... WWG evenals op de strategie en de risico's verbonden aan de taken van de NIWO, financiële verslaglegging en het opstellen van de begroting...
Eurovergunning
... transportbedrijf of koeriersbedrijf starten, dan moet u dus eerst bij de NIWO een vergunning aanvragen. ...
Vijfjaarlijks controle VIHB-registratie
... moeten ondernemingen permanent aan de voorwaarden voor registratie voldoen. De NIWO controleert dit elke vijf jaar. Dit gebeurt zo veel mogelijk acht...
Aanvraagformulier VIHB-registratie
VIHB-registratie ONLINE: Aanvraag VIHB-registratie   PDF: Aanvraagformulier VIHB-registratie ONLINE: Aanvraag VI...
Is het mogelijk om tijdelijk iemand anders het vakdiploma te laten inbrengen in de onderneming (totdat het vakdiploma zelf gehaald is)?
... dat er een reële band is met de onderneming. Het spreekt voor zich dat de NIWO dergelijke aanvragen bij behandeling kritisch bekijkt en nader on...
Kan een douane om extra zekerheid vragen voor het TIR voertuig?
Sommige landen eisen een 'Carnet de Passage en Douane' voor wegvoertuigen die leeg terugkeren na het lossen van de lading. Vervoerders wo...
TIR-transporten naar Azerbeidzjan vooraf aanmelden
... uur voor aankomst in Azerbeidzajn zijn aangemeld. Dit heeft de NIWO  via de IRU van de Azerbeidzjaanse douane autoriteiten verno...
Meldformulier meldpunt misstanden
... een misstand in de transportsector aan de NIWO te melden. Gebruik dit formulier om een misstand i...
Bestuurdersattest - Hoe vraag ik een bestuurderskaart aan bij de KIWA?
... Dat kan pas nadat de chauffeur een bestuurdersattest heeft ontvangen van de NIWO.   https://www.kiwaregister.nl/smart-tachograaf/bestuurdersk...
Kostenontwikkeling wegvervoer 2021-2022
... over kostenontwikkelingen in het wegvervoer is beschikbaar. Niet de NIWO, maar TLN en evofenedex geven sinds 2019 opdracht voor dit onderz...
Brexit: TIR biedt oplossing voor douaneproblemen
... vertraging en onzekerheid bij het vervoer van goederen in beide richtingen. De NIWO heeft het volgende bericht ontvangen van de IRU, de organistie di...
Vakbekwaamheid
... opleiding/cursus volgt u bij een aanbieder naar keuze (de NIWO verzorgt geen opleiding). Zelfstudie is ook mogelijk.  De ve...
Video: Hoe vraag ik een transportvergunning aan?
... we uit wanneer je een vergunning nodig hebt en hoe je deze vergunning bij de NIWO kunt aanvragen. Wil je een transportbedrijf of koeriersbedrijf st...
Heeft u een andere vraag?
... een e-mail aan loket@niwo.nl of bel 070-3992011 tijdens openingstijden. De openingstijden vindt u op Info & Contact.
Proef e-CMR verlengd
... in het kader van de proef toegelaten e-CMR leveranciers.  Rol van de NIWO De NIWO heeft in Nederland erkenningen om e-CMR software te mogen...
Bestaat er in België een soortgelijke VIHB-regeling?
... in Vlaanderen, dan volstaat het om een gewaarmerkte kopie (kopie die door de NIWO is afgegeven) van de Nederlandse VIHB-registratie aan boord van h...
Integriteit
... integriteit De NIWO handelt overeenkomstig de gedragscode van het Rijk. Medewerkers van de NIWO overleggen vijfjaarlijks een Verklaring Om...
Klacht melden
... u een klacht? Iedereen zou op een correcte manier door de NIWO of een medewerker van de NIWO behandeld moeten worden. Bent u van&...
Hoe kom ik erachter of een vervoersonderneming vergunninghouder is?
... kunt op de website van de NIWO nagaan of een onderneming een vergunning bezit. Ga naar het NIWO-ondernemersloket -> Index: Zoek vergunningho
Mag mijn eigen boekhouder een verklaring van de kredietwaardigheid afgeven?
... dit moment mag de NIWO alleen verklaringen die zijn opgesteld door een RA- of AA- accountant (NBA), een lid van NOAB of het Register Belastingadvis...
Waar moet een achtergestelde lening aan voldoen?
... het gebruik van een achtergestelde lening vraagt de NIWO altijd de leningsovereenkomst op.   Lees meer over de achtergestelde lening en solva
Waar vind ik een voorbeeld van een leningsovereenkomst voor een achtergestelde lening?
... samenspraak met de NBA, NOAB en RB heeft de NIWO een voorbeeld opgesteld van een leningsovereenkomst achtergestelde lening. Voorbeeld Overeenkomst ...
Wat is een 403-verklaring?
... bij de Kamer van Koophandel. Deze 403-verklaring is vereist, omdat de NIWO niet de beschikking heeft over de jaarrekening van de dochter; de...
Mag een echtgenoot/geregistreerd partner het vakdiploma halen en inbrengen in de onderneming?
... van de onderneming. Deze lijst is voor een ieder zichtbaar en staat op het NIWO-ondernemersloket- Zoek vergunninghouders. Ook in geval van een B....
Hoe behaal ik het vakdiploma?
... heeft u vervolgens nodig voor de aanvraag van de Eurovergunning bij de NIWO.  Er zijn diverse opleidingsinstituten. U kunt ze vinden via...
Kan ik in het buitenland mijn vakdiploma halen, terwijl ik in Nederland woon?
... NIWO accepteert naast de Nederlandse vakdiploma’s ook buitenlandse vakdiploma’s. Echter sinds 4 december 2011 moet u het vakdiploma hal...
Kan ik bij een andere vervoersonderneming mijn vakdiploma inbrengen?
... hij werkzaam is bij een holding waaronder de werkmaatschappij valt.  De NIWO bekijkt dergelijke aanvragen kritisch en kan een nader onderzoek ...
Waarom zie ik bij sommige vervoersondernemingen geen vervoersmanager als ik ‘Zoek vergunninghouders’ gebruik?
... worden gesteld om alsnog in de eis van vakbekwaamheid te voorzien.  NIWO-ondernemersloket -> Zoek vergunninghouders wegvervoer...
Hoeveel uren moet ik als externe vervoersmanager werkzaam zijn bij de vervoersonderneming?
... gelden geen vaste normen, zoals het aantal werkuren per voertuig. De NIWO stelt bij inzet van een externe vervoersmanager vrijwel altijd een onderz...
Mijn vervoersmanager stopt met de werkzaamheden. Is mijn Eurovergunning nog geldig?
... de eis van vakbekwaamheid. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan de NIWO u maximaal zes maanden de tijd geven om een nieuwe vervoersmanage...
Hoe kan ik een aanvraag voor een Eurovergunning indienen?
... NIWO raadt aan om uw aanvraag online via het NIWO-ondernemersloket in te dienen. U moet met uw eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 (EH3)...
Hoelang duurt het aanvragen van een Eurovergunning of verlenging?
... NIWO is wettelijk gezien verplicht binnen 8 weken op uw complete aanvraag te beslissen. Deze termijn begint zodra alle gegevens voor de beoordeling...
Mijn aanvraag is afgewezen. Ik ben het er niet mee eens, wat nu?
... u het niet eens bent met een besluit van de NIWO kunt u hiertegen binnen 6 weken bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn...
Ik stop met mijn onderneming. Hoe kan ik mijn Eurovergunning opzeggen / laten intrekken?
... kunt uw Eurovergunning beëindigen door dit schriftelijk aan de NIWO kenbaar te maken. U kunt dit ook online regelen via het NIWO-ondernemerslok...
Heeft een rechtsvormwijziging gevolgen voor de geldigheid mijn Eurovergunning?
... Stap 2. U vraagt een vergunning voor de nieuwe vervoersonderneming aan bij de NIWO. Stap 3. Zodra de vergunning aan de nieuwe vervoersonderneming is...
Heeft een bestuurswijziging gevolgen voor de geldigheid van mijn Eurovergunning?
... worden aangewezen. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden kan de NIWO u maximaal zes maanden de tijd geven om een nieuwe vervoersmanage...
Wat moet ik doen als de vakbekwame persoon (vervoersmanager) is gewijzigd?
... meesturen.  Als het om een externe vervoersmanager gaat, dan stelt de NIWO vrijwel altijd een onderzoek in naar het permanent en daadwerkeli...
Heeft een naams-/adreswijziging gevolgen voor de geldigheid van mijn Eurovergunning?
... volgt uit artikel 13, lid 4 van de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO. Zodra de wijziging in het Handelsregister van de Kamer van Kooph...
Wat gebeurt er met de Eurovergunning van een vervoersonderneming na een faillissement?
... verstrekte Eurovergunning en de daarbij behorende vergunningbewijzen aan de NIWO te retourneren.  De curator kan met een machtiging van de re...
Wanneer kan ik vergunningbewijzen aanvragen?
... Indien nodig kunt u daarna extra vergunningbewijzen aanvragen via het NIWO-ondernemersloket. ...
Mijn vergunningbewijzen zijn zoek, wat moet ik doen?
... kunt melding van vermissing doen bij de NIWO onder vermelding van de nummers van de vergunningbewijzen die vermist zijn. Dit doet u door in te logge...
Wat moet ik met gebruikte ritmachtigingen doen?
... gebruikte en niet gebruikte, maar verlopen ritmachtigingen moeten aan de NIWO worden teruggezonden: Postbus 3004   2280 MB Rijswijk (ZH) Ned
Hoe vraag ik ritmachtigingen aan?
... kunt via het NIWO-ondernemersloket ritmachtigingen aanvragen.  Ga naar NIWO-ondernemersloket en kies: Ritmachtigingen en CEMT-verhuis
Hoe lang is een TIR-carnet geldig?
... geldigheid van een TIR-carnet wordt bij uitgifte door NIWO/Carnet TIR op het schutblad vermeld. Deze bedraagt bij TIR-carnets met 6 of 14 bladen 45...
Hoe weet ik of mijn binnenlandse vergunning nog geldig is?
... vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg vindt u op het NIWO ondernemersloket. Ook bedrijven met een binnenlandse ve...
Bestaat er ook een bestuurdersattest voor het personenvervoer?
... en voor het personenvervoer is er het nationaal certificaat.  www.niwo.nl/nationaalcertificaat...
Kan ik een lijst met vergunninghouders in het wegvervoer ontvangen?
... De NIWO verstrekt geen volledige lijst van vergunninghouders in het wegvervoer. Dit mogen wij niet in verband met de privacy wet- en regelgeving....
Ik wil een CEMT-verhuisvergunning aanvragen, hoe doe ik dat?
... speciaal zijn uitgerust. U kunt de CEMT-verhuisvergunning aanvragen op het NIWO-ondernemersloket.  Ga naar: NIWO-ondernemersloket  en k...
Mag ik de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) insturen om mijn betrouwbaarheid aan te tonen?
... de NIWO heeft uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Een VOG is iets anders dan een GVA. Een GVA wordt verlangd als u zich inschrijft op e...
Hoe kan ik (extra) binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen?
... kunt online via het NIWO-ondernemersloket binnenlandse vergunningbewijzen aanvragen. U betaalt € 25,00 per afgegeven vergunningbewijs. NIW...
Moet ik nieuwe vergunningbewijzen aanvragen, na de vijfjaarlijkse toetsing van mijn binnenlandse vergunning?
... nieuwe exemplaren. Indien uw bewijzen nog niet zijn omgewisseld, dan zal de NIWO bij de eerstvolgende vijfjaarlijkse toetsing de bewijzen gratis o...
Ik heb alleen (land)bouwvoertuigen. Heb ik een Eurovergunning nodig?
Voor beroepsgoederenvervoer met dit type voertuigen geldt de vergunningplicht. Let op: De uitzonderingsgrond uit artikel 3 (aanhef en), onderdeel ...
Ik heb EH3 maar kan niet inloggen, waar kan dat aan liggen?
... moet u nog een machtiging hebben voor het gebruik van het NIWO-ondernemersloket. Machtigingen moeten per persoon en per dienst (bijv. N...
Factuur halfjaarlijkse heffing
... binnenlandse vergunning ontvangen vanaf 2 augustus 2021 een e-mail van de NIWO. Alle houders van een Eurovergunning of binnenlandse vergunning o...
Strengere douaneregels in het VK voor àlle inkomende lading
...   **deze informatie is afkomstig van Get ready for Brexit, waar de NIWO mee samenwerkt.**   Per 1 januari 2022 start de Britse overh...
Ik verricht uitsluitend postvervoer. Heb ik daar een Eurovergunning voor nodig?
er uitsluitend post wordt vervoerd, geldt er geen vergunningplicht. De Universele Postdienst ziet toe op de bezorging van geadresseerde postzeg...
Cooling-off periode en return home vehicle
21 februari gaan er nieuwe regels uit het Europese mobiliteitspakket in. Er gaat een 'cooling-off' periode van 4 dagen gelden na 3 cabotage...
Contactgegevens TIR
... Telefoon T +31 (0)70 - 88 88 955   E-mail E carnet-tir@niwo.nl   Postadres Postbus 3004  2280 MB Rijswijk (ZH) - Neder...
Brexit: Bestuurdersattesten voor Britse chauffeurs
... een bestuurdersattest voor deze chauffeur moet aanvragen bij de NIWO. De aanvraagkosten bedragen € 135,-. Het bestuurdersattest w...
Kan ik uitstel krijgen voor het verlengen van de Eurovergunning?
... verlengingsaanvraag moet daarom ruim voordat uw Eurovergunning verloopt bij de NIWO ontvangen zijn. Het is belangrijk de aanvraag tijdig in te dienen...
Ik ben te laat met mijn verlengingsaanvraag. Wat nu?
... voor een Eurovergunning. Voor de afgifte van overbruggingsbewijzen brengt de NIWO u € 25,- per bewijs in rekening. ...
Wo kann ich das öffentliche VIHB-Verzeichnis finden?
... Verzeichnis wird in der Website von NIWO veröffentlicht. VIHB-Liste
Zzp'ers in het transport
... (VAR)-verklaring en is te vinden op de website van de belastingdient. Ook de NIWO onderzoekt bij een vergunningaanvraag of de zzp...
TIR-carnets
... TIR-overeenkomsthouder. De TIR-overeenkomst wordt u bij uw aanvraag door de NIWO in tweevoud toegezonden ter ondertekening. Door ondertekening aan...
Where can I find the public VIHB list? 
... transporters, collectors, dealers and brokers of waste is published on the NIWO website Search VIHB-list
Nationaal certificaat personenvervoer
... als voor hen een nationaal certificaat personenvervoer is afgegeven. De NIWO geeft deze certificaten af. Het nationaal certifcaat ho...
Bestuurdersattest goederenvervoer
... vraagt het bestuurdersattest voor deze chauffeur aan bij de NIWO. Deze Nederlandse transportonderneming die het bestuurdersattest ...
Toegankelijkheid
... volledig aan de richtlijnen voor toegankelijkheid. Neemt u contact op met info@niwo.nl of  070- 3992011, zodat wij kunnen helpen. Toegankel...
VIHB-REGISTRATIE AFVAL
afval  Regulation on waste  Abfallregelung...
Onderzoeksprotocol voor bepaling risicodragend vermogen
... Het protocol is door de NBA, NOAB en RB opgesteld in samenspraak met de NIWO. Het bevat ook een voorbeeldtekst voor de samenstellingsverklarin...
Jaarverslag
... 2021 Op 14 maart 2022 heeft de NIWO haar jaarverslag 2021 en de jaarrekening over dat jaar aan de minister van Infrastructuur en Waterstaa...
Ik ga mijn aantal voertuigen uitbreiden. Heb ik meer vergunningbewijzen nodig?
... vergunningbewijzen nodig. U kunt extra vergunningbewijzen aanvragen via het NIWO-ondernemersloket. U betaalt € 25,00 per af te geven vergunni...
Openingstijden
... NIWO is geopend van maandag t/m donderdag: 8.30 tot 16.00 uur, vrijdag tot 15.00 uur. Op feestdagen is de NIWO altijd gesloten.  De NIWO is ge...
Achtergestelde lening
... achtergestelde lening? Bij het gebruik van een achtergestelde lening vraagt de NIWO altijd de leningsovereenkomst op. In deze leningsovereenkomst moe...
Meldpunt misstanden transportsector
... een meldpunt? Bedrijven willen in toenemende mate dat de NIWO iets doet (of laat doen) aan misstanden in de transportsector...
Een eigen transportbedrijf
... een bedrijf in deze branche starten, dan moet u een Eurovergunning bij de NIWO aanvragen. Dit geldt als u een voertuig gebruikt met een laadverm...
Bedankt voor uw melding
... voor uw melding Wat doet de NIWO met uw melding? De NIWO controleert de melding aan de hand van openbare en niet openbare gegevensbr...
Koeriers en pakketdiensten
... die voor grotere pakketdiensten rijden is dit niet altijd bekend. De NIWO heeft met de grotere bedrijven in deze branche afgesproken dat zi...
Voertuigregister wordt op 11 mei geopend
... eerder aangekondigd opent de NIWO binnenkort het online voertuigregister, waarin transportbedrijven met een Eurovergunning voertuigen en aantal ...
"Maatwerk kan slechte wetgeving of uitvoering niet compenseren"
... Jan Olthoff is directeur van de NIWO en een van de trekkers van het WaU-thema wetgeving. Dit interview gaat over de menselijke maat in publieke...
Reële vestiging
... staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De NIWO controleert de inschrijving online. De onderneming beschikt over&...
vihb
...www.niwo.nl/vihb
mobiliteitspakket
...www.niwo.nl/mobilitieitspakket
wetten
...www.niwo.nl/wetten
meldpunt
...www.niwo.nl/meldpunt
mail
... aan u is toegezonden, wordt u verzocht onmiddellijk contact met de NIWO op te nemen en het bericht te verwijderen. De NIWO staat niet in ...
bezwaar
... url naar www.niwo.nl/bezwaar
bin
... url www.niwo.nl/bin naar product binnenlandse vergunning en vijfjaarlijkse toetsing
cemt
... url: www.niwo.nl/cemt
ecmr
... URL naar informatie over e-CMR, de digitale vrachtbrief.  www.niwo.nl/ecmr korte URL naar informatie over e-CMR, de digitale vrachtbrief.&n
eur
... URL naar informatiepagina over de eurovergunning www.niwo.nl/eur deze link staat op de achterzijde van de eurovergunning
attest
... url naar de informatie over bestuurdersattest www.niwo.nl/attest Link staat op de achterzijde van het bestuurdersattest.
eurovergunning
... naar www.niwo.nl/eurovergunning deze link staat in de animatiefilm (2020)
film
... url naar www.niwo.nl/film l
kep
... naar informatie van de NIWO voor de KEP-sector: Koeriers, Express- en Pakketdiensten. www.niwo.nl/kep link naar informatie van de NIWO voor de KE
koerier
... naar informatie van de NIWO voor koeriers en pakketbezorgers www.niwo.nl/koerier
risicobedrijf
...www.niwo.nl/risicobedrijf
ritm
... naar informatie over ritmachtigingen. www.niwo.nl/ritm
vihb-de
... naar Duitse pagina over de VIHB-registratie in Nederland www.niwoi.nl/vihb-de
vihb-en
... naar de engelse informatie over de VIHB-registratie in Nederland www.niwo.nl/vihb-en
vihblijst
... naar de VIHB-lijst op ondernemersloket www.niwo.nl/vihblijst
vr
... url voor informatiepagina voertuigregister www.niwo.nl/vr   korte url voor informatiepagina voertuigregister www.niwo.nl/vr  
vve
... naar informatie over verlenging van eurovergunning www.niwo.nl/vve
wrv
... naar informatie over wijziging rechtsvorm, stappenplan KVK en NIWO. www.niwo.nl/wrv
zzp
... naar informatie voor zzp'ers www.niwo.nl/zzp
Disclaimer
... De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie o...
Verklaring visum Rusland
... Russische ambassade. De verklaring visum Rusland voor uw chauffeur kan bij de NIWO aangevraagd worden door alle in Nederland gevestigde bedrijven di...
CEMT-vergunning
... met de CEMT-verhuisvergunning Aanvragen U kunt uw aanvraag indienen via het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3) of ...
Aantal transportbedrijven stijgt
... 1 januari 2021 bezitten 14.805 een vervoervergunning van de NIWO. Samen zetten zij 117.658 voertuigen in. Op 1 januari 2021 telt Nederlan...
Mobiliteitspakket
... de loop van 2021/2022 binnen de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder de NIWO beleidsregel, geïmplementeerd. Voor de NIWO en de bedrijven ...
Wettelijke evaluatie
... evaluatie Als zelfstandig bestuursorgaan (zbo) wordt de NIWO elke 5 jaar beoordeeld op doelmatigheid en doeltreffendheid. De minister heeft...
Hoe lang is de vermelding op de VIHB lijst geldig?
... aan de gestelde voorwaarden, wordt de VIHB-registratie niet beëindigd. De NIWO controleert ondernemingen periodiek (om de  5 jaar) . Het ui...
Aanbesteden
... aanbestedingen De NIWO is een zelfstandig bestuursorgaan en maakt daardoor onderdeel uit van de centrale overheid. Wanneer de waarde va...
Informatie per land / Country information
... over de benodigde transportvergunningen in andere landen vindt u op. NIWO country information   The international information about ru...
Hoe kan ik een wijziging in mijn VIHB-activiteiten doorgeven?
... uw activiteiten voor de VIHB-registratie wijzigen, geeft u dit door aan de NIWO: - online via het ondernemersloket of per e-mail:&n...
Wijziging naam en/of adres
... u alleen een VIHB-registratie dan is het gratis. Voor dit bedrag vervangt de NIWO uw vergunning en alle vergunningbewijzen voor exemplaren met uw n...
Wijziging KVK-nummer of rechtsvorm
... stuurt u de oude documenten binnen één week retour aan: NIWO, Postbus 3004, 2280 MB Rijswijk.   ...
Privacyverklaring
...www.niwo.nl/privacyverklaring
Wijziging vervoersmanager
... en/of is er een nieuwe vervoersmanager, dan moet u dit doorgeven aan de NIWO. Na vertrek van de vervoersmanager kunt u 6 maanden de tijd ...
Producten
wegvervoer Eurovergunning Verlenging Eurovergunning Vergunningbewijzen Binnenlandse vergunning VIHB-registratie  VIHB-registratie afva...
erru
... URL naar informatie over het ERRU sanctieregister www.niwo.nl/erru
Openingstijden en contact
... tot 16.00 uur.  Vrijdag: 8.30 tot 15.00 uur. Op feestdagen is de NIWO altijd gesloten. Hoe kunt u ons bereiken?   Telefoon 070 - 3...
Opzegging / beëindiging
... VIHB-registratie stopzetten, stuur dan eenvoudig alle documenten terug naar de NIWO, met daarbij reden. Gaat het om inkrimping van uw wagenpark, dan ...
Financiële draagkracht
... een aanvraag vóór 1 oktober wordt ingediend, dan accepteert de NIWO de jaarrekening over maximaal twee jaar voorafgaand aan het lopen...
vergbew
... URL:  www.niwo.nl/vergbew
Bestelformulier TIR-carnets
u geregistreerd bent als TIR-overeenkomsthouder kunt u TIR-carnets bestellen. Als u geregistreerd bent&nbs...
Aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen (VOG NP)
... kunt u bij de gemeente aanvragen. Gebruik  dit formulier, omdat de NIWO daarop al gegevens heeft ingevuld, die specifiek nodig zijn ...
Hoe registreer ik de kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs in het voertuigregister?
... De handleiding staat op de informatiepagina van het voertuigregister: www.niwo.nl/vr...
Is het doorgeven van mijn kentekens, het aantal chauffeurs en werknemers verplicht?
... Wet wegvervoer goederen (Wwg) en de Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO is ingetreden, is het gebruik van het voertuigregister verplicht....
Wat zijn de consequenties voor het niet registreren van de kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs?
... NIWO kan aan de hand van het niet (juist) invullen van het voertuigregister besluiten om een onderzoek in te stellen, vergunningbewijzen terug te v...
Heb ik eHerkenning nodig voor het voertuigregister?
... Het voertuigregister is alleen toegankelijk via het NIWO-ondernemersloket. U kunt alleen inloggen met eHerkenning niveau 3 of hoger. Meer informat...
Kan ik mijn kentekengegevens ook zonder eHerkenning doorgeven?
... de ondernemingen die geen eHerkenning kunnen aanvragen, gaat de NIWO een alternatieve manier ontwikkelen. Deze ondernemingen kunnen via een webfo...
Worden de strafpunten ook in het ERRU-register opgeslagen?
... doorgegeven aan de bevoegde instanties. Voor het goederenvervoer is dat de NIWO....
Kan iedereen het ERRU-register inzien?
... Wel kunt u in de toekomst via het beveiligde ondernemersloket van de NIWO inzage krijgen in de door u gepleegde ernstige overtredingen, de ...
Word ik geïnformeerd als er in het ERRU-register een overtreding bij mijn naam/bedrijf wordt gezet?
... dan wordt het in de toekomst mogelijk om via het ondernemersloket van de NIWO zelf te kijken welke ernstige overtredingen u heeft gepleegd en w...
Hoe blijf ik op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het ERRU-dossier?
... de website van de NIWO is een ERRU-dossier gemaakt met de meest relevante informatie.
Ik vermoed dat mijn concurrent zonder Eurovergunning rijdt. Wat kan ik hieraan doen?
... kunt op de website van de NIWO nagaan of een onderneming een vergunning bezit. Ga naar het NIWO-ondernemersloket en kies: Zoek vergunninghouders weg...
Bezwaar en beroep
... Als u het niet eens bent met een besluit van de NIWO kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit bezwaar moet binnen zes weken worden ...
Nevenfuncties
... van directie en de raad van advies van de NIWO mr G.J. Olthoff, directeur Nevenfuncties: Lid dagelijks bestuur KleinLef Bestuurslid Bure...
e-CMR digitale vrachtbrief
... die in het kader van de proef zijn toegelaten. De proef loopt tot 2025. De NIWO heeft in Nederland erkenningen verstrekt aan softwareleveranciers...
KleinLef
... KleinLef De NIWO is lid van KleinLef, een vrijwillig samenwerkingsverband van, voor en door kleine uitvoeringsorganisaties binnen de Rijk...
Vacature (0)
... De NIWO heeft op dit moment geen vacature.
Wordt het kenteken in het voertuigregister gekoppeld aan een vergunningbewijs?
... Het algemene doel van het voertuigregister is dat de NIWO zekerheid heeft dat een vergunninghouder over één of meer voertuigen besc...
De voertuigen worden gehuurd van de holding of een andere rechtspersoon binnen het concern. Wat moet ik invoeren bij terbeschikkingstelling?
... maar aangezien de voertuigen binnen hetzelfde concern vallen ziet de NIWO dat als ‘Eigendom’. Bij type terbeschikkingstelling m...
Vanaf wanneer kunnen de kentekens geregistreerd worden?
... mei 2022 is het voertuigregister geopend op het NIWO-ondernemersloket. U kunt het voertuigregister onder ‘producten’ terugvinden.&nb
Waar vind ik het voertuigregister?
... voertuigregister is een module op het NIWO-ondernemersloket.  ondernemersloket.niwo.nl -> voertuigregister Om toegang te krijgen...
Ondernemersloket
... aanvragen via ondernemersloket Op het NIWO-ondernemersloket kunt u online vergunningen en documenten aanvragen. Bedrijven hebben via een beveil...
ERRU sanctieregister
... ERRU volgt een notificatie hiervan door de ILT. Vanaf dat moment kan via het NIWO ondernemersloket worden ingezien hoeveel strafpunten er zijn. Str...
Privacyverklaring
... verklaring De NIWO verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  In de privacyverklarin...
Risicobedrijf
... aanvraag voor een Eurovergunning of verlenging van een Eurovergunning stelt de NIWO vast of een bedrijf aangemerkt wordt als zogeheten '...
Home
... Niederländische Abfallregelung  Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Als transportbedrijf heeft u regelmatig te maken met vergunningen...
Aanvraagformulier VOG Rechtspersonen (VOG RP)
... formulier om schriftelijk (per post) een VOG RP aan te vragen bij Justis. De NIWO heeft op het PDF formulier bij vraag 1.2 Doel van de aanvraag: &#...
Waarom kan ik niet met DigiD inloggen?
... NIWO werkt met eHerkenning. Dit is gekoppeld aan het KVK-nummer van een onderneming. DigiD is gekoppeld met de het BSN-nummer van een persoon. Voor...
Ik wil een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen. Kan dat online?
... dat kan. De NIWO werkt mee aan een pilot van Justis voor het online aanvragen van een VOG NP. De  NIWO hoeft daarom geen aanvraagcode voor u ...
Hoe vraag ik een Verklaring Omtrent het Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) aan en wat betaal ik daarvoor?
... 41,35 (tarief 2022). Gebruik altijd een aanvraagformulieren VOG NP van de NIWO-website, waarop het juiste screeningsprofiel is aangevinkt en die...
Niederländische Abfallregelung (DEUTSCH)
... Händlern und Vermittlern von Abfällen wird auf die Website von NIWO veröffentlicht: VIHB-Liste Gültigkeitsdauer Die Ei...
Wie lange is die Gültigkeitsdauer der Eintragung?
... wie diese beim Anfang der Registrierung bekannt waren, noch immer entspricht. NIWO wird die Unternehmen, die in das VIHB Verzeichnis eingetragen sin...
Dutch regulation on waste (ENGLISH)
... dealers and brokers of waste (VIHB-list) and published on the website of NIWO: Search VIHB-list Validity The VIHB registration is valid fo...
What is the validity of the registration on the VIHB-list?
... registered on the VIHB list, as was the case at the start of the registration. NIWO will periodically review the companies which already have a regis...
VIHB-registratie afval
... bedrijven. Gaat u deze activiteiten doen, dan moet u dus eerst bij de NIWO een VIHB-registratie aanvragen.  Wat is het   &nbs...
Aanvraagformulier VOG Natuurlijke Personen voor VIHB
... VOG NP kunt u bij de gemeente aanvragen. Gebruik dit formulier, omdat de NIWO daarop gegevens heeft ingevuld, die specifiek nodig zijn voo...
Wet- en regelgeving
... Nederlandse en Europese wetten en regels op grond waarvan de NIWO taken uitvoert. Wegvervoer van goederen VIHB-registratie&nbs...
Organisatie
... De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De NIWO voert haar...
Aanvraagformulier Eurovergunning
Eurovergunning (ook voor verlenging) Het is nog mogelijk om een aanvraag schriftelijk (op papier of via e-mail) in te...
Reële vestiging
... staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De NIWO controleert de inschrijving online. De onderneming beschikt over&...
Moet ik wachten tot ik alle bewijsstukken heb voordat ik een aanvraag voor een Eurovergunning indien?
... al indienen en hoeft niet te wachten tot de stukken compleet zijn. De NIWO moet wettelijk gezien binnen 8 weken op een complete aanvraag bes...
Wat is de status van mijn vergunningaanvraag?
... uw aanvraag bij de NIWO geregistreerd staat, ontvangt u automatisch een e-mail met daarin een zaaknummer. Wilt u weten hoe het gaat met de behan...
Betrouwbaarheid
... van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af.  De NIWO accepteert alleen VOG's die zijn afgegeven met het juiste scr...
Ritmachtigingen
... een kalenderjaar geldig Aanvragen U kunt uw aanvraag indienen via het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning op niv...
Bedrijven zoeken: VIHB-lijst
... zoeken Direct zoeken De landelijke VIHB-lijst vindt u op het NIWO ondernemersloket. Een vermelding op de lijst is verplicht voor bedrijven die ...
Wat doe ik met vergunningbewijzen die ik niet meer nodig heb? Bijvoorbeeld als het voertuig verkocht is?
... vergunningbewijzen die u niet meer nodig heeft, kunt u inleveren bij de NIWO. Doet u dat niet, dan blijft u halfjaarlijks de heffing verschuldigd a...
Binnenlandse vergunning
... toets De vergunning is voor onbepaalde tijd afgegeven. Wel moet de NIWO op grond van artikel 7.1 van de Wet wegvervoer goederen (WWG) ied...
Vergunningbewijzen
...   Specimen Wat is het? Een Eurovergunningbewijs is een door de NIWO afgegeven genummerd document, dat in het voertuig aanwezig moet z...
Verlenging Eurovergunning
... Voor een uitgebreide beschrijving: Beleidsregel vergunningverlening van de NIWO en het Addendum bij de beleidsregel. Aanvragen De Eurovergun...
Eurovergunning
... een transportbedrijf of koeriersbedrijf starten, dan moet u dus eerst bij de NIWO een vergunning aanvragen. Wat is het?   Voorwaarden&nbs...
Doel en taak
...   Integriteit Aanbesteden KleinLef Kwaliteit in transport begint bij de NIWO De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor het wegtr...
Tarieven
... € 40,00 Deze tarieven gelden per 1 januari 2021. De NIWO brengt geen btw in rekening, omdat de NIWO een publiekrechte...
Bedrijven zoeken: Vergunninghouders wegvervoer
... vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg vindt u op het NIWO ondernemersloket. Meestal gaat het om een Eurovergunning, so...
Voertuigregister
... voor Eurovergunninghouders   ONLY FOR DUTCH COMPANIES WITH NIWO-EUROLICENCE  NUR FÜR NIEDERLÄNDISCHE TRANSPORTBETR...
Voertuigregister is geopend
... het NIWO-ondernemersloket is op 11 mei 2022 het online voertuigregister geopend. Dat betekent dat alle Nederlandse transportbedrijven met een Eurov...