Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

Kwaliteit in transport begint bij de NIWO

De NIWO is sinds jaar en dag de vergunningverlener voor het wegtransport. Op grond van de Wet wegvervoer goederen verleent de NIWO vergunning aan circa15.000 Nederlandse transportondernemingen die actief zijn in het beroepsgoederenvervoer over de weg. De NIWO toetst iedere 5 jaar of deze bedrijven aan de vier kwalitatieve eisen voldoen: kredietwaardigheid, betrouwbaarheid, vakbekwaamheid en reële vestiging. Daarnaast geeft de NIWO bestuurdersattesten voor niet EU-chauffeurs, ritmachtigingen, CEMT-vergunningen en TIR-carnets uit. Ook beheert de VIHB-lijst van afvalinzamelaars, -vervoerders,- handelaren en -bemiddelaars. De NIWO: kwaliteit in transport begint hier!

NIWO is een afkorting voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie

Doel en taak

De NIWO heeft als doel het bevorderen van het goed functioneren van de markt van het binnenlands en grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg. De NIWO realiseert dit:

 1. door het uitvoeren van wettelijk opgedragen taken en werkzaamheden, waaronder:
   
  • verlening, verlenging en intrekking van communautaire vergunningen (Eurovergunningen);
  • jaarlijkse beoordeling van risicobedrijven;
  • toetsing en intrekking van binnenlandse vergunningen;
  • verlening en intrekking van CEMT-vergunningen, ritmachtigingen en bestuurdersattesten;
  • beheer van gegevensbestanden.
    
 2. door het ondersteunen van internationale onderhandelingen voor de uitvoering van EU-verordeningen over wegvervoer van goederen;
   
 3. door het uitvoeren van overige door de Rijksoverheid aan de NIWO toevertrouwde taken en werkzaamheden, zoals de VIHB-registratie, de uitgifte van TIR-carnets en het voeren van internationaal overleg over onder meer ritmachtigingen;
   
 4. het na overleg met de transportsector adviseren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het onderhouden van nationale en internationale netwerken.

Film - Kom meer te weten over de NIWO in 2 minuten

Film NIWO afbeelding