Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

TIR-carnets


Het TIR-carnet is een controle document voor het internationaal vervoer van goederen over de weg. Het document wordt erkend door douaneautoriteiten van de aangesloten landen van vertrek, doorgang en bestemming. De goederen worden vervoerd onder douaneversluiting en vergezeld van een TIR-carnet. De douaneprocedures in het land van vertrek worden geaccepteerd door de landen van doorgang en bestemming. Het TIR-carnet geeft deze landen zekerheid met betrekking tot de aan deze goederen gerelateerde douanerechten en belastingen.

Aanvraag TIR-overeenkomst    TIR-systeem    TIR-landen   Aantal binnenbladen    FAQ 

Bestelformulier TIR-carnets

Contactgegevens TIR

Nieuws

Brexit: TIR biedt oplossing voor douaneproblemen

Vanwege Brexit is er een douanegrens tussen het VK en de EU ontstaan. Dit zorgt voor ingewikkelde procedures, vertraging en onzekerheid bij het vervoer van goederen in beide richtingen.

Lees verder

TIR-transporten naar Azerbeidzjan vooraf aanmelden

Vanaf 1 februari 2019 moeten alle TIR-transporten naar Azerbeidzjan minimaal één uur voor aankomst in Azerbeidzajn zijn aangemeld. 

Lees verder

Aanvraag toelating tot TIR overeenkomst 

Om voor het gebruik TIR-carnets in aanmerking te komen moet u eerst geregistreerd staan als TIR-overeenkomsthouder. De TIR-overeenkomst wordt u bij uw aanvraag door de NIWO in tweevoud toegezonden ter ondertekening. Door ondertekening aanvaardt u de voorwaarden die in de TIR-overeenkomst staan. De TIR-overeenkomst wordt ook wel TIR-verbintenisverklaring ('declaration of engagement') genoemd: ‘Verklaring tot aanvaarding van verplichtingen door de transportonderneming voor de toelating tot het TIR-systeem en voor de machtiging voor het gebruik van gewone Carnets-TIR’ 

Stap 1: Aanvraag indienen

Om als TIR-overeenkomsthouder geregistreerd te worden geldt een toelatingsprocedure. De NIWO stuurt u de benodigde formulieren toe, na ontvangst van uw betaling en uw KVK-uittreksel. Zowel beroepsvervoerders als eigen vervoerders kunnen een aanvraag indienen. Beroepsvervoerder moeten een geldige Eurovergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg bezitten.
 

1. Betaling De aanvraagkosten van € 102,85 (dit bedrag is incl. 21% btw) maakt u  over op IBAN NL 69 INGB 0005 3020 59 ten name van NIWO/Carnet-TIR, onder vermelding van TIR, uw NIWO-codenummer en uw BTW-nummer. Bij Contactgegevens Carnet TIR. vindt u overige bankgegevens. 

2. KVK-uittreksel Uittreksel van uw inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. 


Stap 2: Toelatingsprocedure

Na ontvangst van uw betaling en KVK-uittreksel stuurt de NIWO u de benodigde formulieren voor toelating tot het TIR-systeem. Iedere TIR uitgevende organisatie staat garant voor € 60.000 per uitgegeven TIR-carnet. Op grond hiervan zijn aan de acceptatie de volgende eisen gesteld:

 • Volledig ingevuld aanmeldingsformulier (wordt bij aanvraag toegezonden)
 • Bankgarantie van minimaal € 6.000 (concepttekst bankgarantie wordt bij aanvraag toegezonden)
  bij transport naar, van of door Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne of Kazachstan geldt een bankgarantie van € 8.000
 • Machtiging tot automatische incasso (wordt bij aanvraag toegezonden)
 • TIR-overeenkomst (wordt bij aanvraag in tweevoud toegezonden)

Iedere aanvraag wordt mede-beoordeeld door het TIR Focal-point van de Belastingdienst/Douane Noord en - na akkoord -aangemeld in de internationale database voor TIR-overeenkomsthouders bij de VN. Houdt u er rekening mee dat deze procedure een acceptatietermijn heeft van minimaal 10 werkdagen.

Stap 3: TIR-carnets bestellen

Bij de eerste levering worden maximaal 2 TIR-carnets geleverd. Deze TIR-carnets moeten eerst ingeleverd worden voordat er nieuwe afgifte van TIR-carnets plaats kan vinden. Een TIR-carnet bestaat uit 6 of 14 bladen en heeft een geldigheid van maximaal 45 dagen na uitgifte.

Uitleg TIR-systeem

Het TIR-systeem is een internationaal douane-transito-systeem voor goederenvervoer over de weg. Het TIR-systeem ondersteunt het internationaal transport van goederen onder douaneversluiting. Het systeem biedt de landen van doorgang de vereiste garantie met betrekking tot de aan de goederen gerelateerde douanerechten en belastingen. Er is een balans tussen de verantwoordelijkheid van de douane-autoriteiten en de behoeften van de internationale handelsgemeenschap.

Voordelen

Het TIR-systeem biedt de volgende voordelen aan partijen die betrokken zijn bij het internationale transport van goederen over de weg:

Transport en handel

 • kostenverlaging door vereenvoudigde formaliteiten en minder oponthoud aan grenzen;
 • gestandaardiseerde regelgeving en controlemaatregelen bij doorgang van landen;
 • met als resultaat de bevordering van de internationale handel.


Transport industrie

 • goederen passeren grenzen met een minimale inmenging van douane;
 • gereduceerde kosten door minder oponthoud en snellere doorgang;
 • vereenvoudigde en gestandaardiseerde documentatie; en
 • er is geen noodzaak tot afgifte van garanties aan de te passeren grenzen.


Douane-autoriteiten

 • douanerechten en belastingen worden tijdens de doorgang van de goederen gegarandeerd tot een maximumbedrag van 50.000 USD;
 • alleen aan goedgekeurde transportbedrijven wordt het gebruik van TIR-carnets toegestaan wat de zekerheid van het systeem bevordert;
 • de noodzaak tot fysieke controle wordt tot een minimum teruggebracht;
 • het systeem voorziet in douane controle en documentatie; en
 • het gebruik van interne zuiveringskantoren voor import en export leidt tot een efficiëntere werkwijze bij het douanepersoneel.


Uitgangspunten

Het TIR-systeem is gebaseerd op vijf essentiële grondbeginselen, de vijf dragers van het TIR-systeem.

1. Goedgekeurde voertuigen en containers
Goederen worden uitsluitend in versluitbare voertuigen en/of containers vervoerd die door de douane daarvoor zijn goedgekeurd en iedere tweejaar worden herkeurd.

2. Internationale garantieketen
Douanerechten en belastingen verschuldigd bij onregelmatigheden worden door een internationale garantieketen gegarandeerd gedurende het gehele verloop van het transport.

3. TIR-carnet
De goederen worden vergezeld door een TIR-carnet: een controle document dat erkend wordt door de douaneautoriteiten van het land van vertrek, doorgang en bestemming.

4. Wederzijdse erkenning van douaneprocedures
Toegepaste douaneprocedures in het land van vertrek worden geaccepteerd door alle landen van doorgang en bestemming.

5. Acceptatiebeleid
Acceptatie van een nationale TIR-carnet uitgevende en/of garantstaande organisatie binnen het TIR-systeem ligt bij het Ministerie van Financiën en van een transportonderneming bij de nationale douaneautoriteiten in samenwerking met de nationale TIR-carnet organisatie.

Deelnemende landen

De volgende landen accepteren de TIR-carnet (8 november 2021). 
Bekijk het actuele overzicht TIR-landen op de UNECE-website.

       
Afghanistan India Noord-Macedonië    Tadzjikistan
Albanië Iran                  Nederland    Tsjechië        
Armenië Israël  Noorwegen Tunesië 
Azerbeidzjan Italië Oekraïne  Turkije  
België        Jordanië Oezbekistan  Turkmenistan
Bosnië-Herzogovina       Kazachstan                   Oostenrijk Verenigd Koninkrijk
Bulgarije Kroatië Oman Verenigde Arabische Emiraten
Duitsland Koeweit Pakistan Wit-Rusland (Belarus)
China Kyrgizië Polen Zweden
Cyprus Letland Portugal Zwitserland
Denemarken Libanon Roemenië  
Estland Litouwen Rusland  
Finland Luxemburg Saoedi Arabië  
Frankrijk Malta Servië  
Georgië Moldavië Slowakije  
Griekenland Mongolië Slovenië  
Hongarije Montenegro Spanje  
Ierland Marokko Syrië  
       
       

Aantal binnenbladen per TIR-carnet

TIR-carnets zijn verkrijgbaar met 6 of 14 binnenbladen. Per douanekantoor van vertrek, douanekantoor van doorgang en douanekantoor van bestemming zijn twee bladen vereist. De aaneengesloten landen van de Europese Unie vormen één douane-unie en tellen als één land. Een TIR-carnet kan voor meerdere kantoren van vertrek en bestemming worden gebruikt mits het totaal niet meer is dan 4 kantoren en de eerste lossing (bestemming), plaatsvindt na het laatste kantoor van laden (vertrek). De verschillende laadplaatsen kunnen in verschillende landen liggen evenals de verschillende losplaatsen.

Voorbeeld 1: Laden in EU-land met bestemming Moskou/Rusland

Kantoor van Vertrek EU-land   pagina 1
Kantoor van Uitgang EU (Polen)   pagina 2
Kantoor van Binnenkomst Wit-Rusland   pagina 3
Kantoor van Binnenkomst Rusland   pagina 5
Kantoor van Bestemming Moskou   pagina's 4 & 6
dus een 6-bladig TIR-carnet volstaat.    

 

Voorbeeld 2: Laden in Rotterdam met bestemming Oezbekistan

Kantoor van Vertrek Rotterdam   pagina 1
Kantoor van Uitgang EU (Polen)   pagina 2
Kantoor van Doorgang Oekraïne   pagina 3
Kantoor van Uitgang Oekraïne   pagina 4
Kantoor van Doorgang Rusland   pagina 5
Kantoor van Uitgang Rusland   pagina 6
Kantoor van Binnenkomst Oezbekistan   pagina 7
Kantoor van Bestemming Oezbekistan   pagina 8
dus een 14-bladig TIR-carnet is nodig.    
Wanneer wordt een TIR-carnet gebruikt?

Een TIR-carnet wordt gebruikt bij het transport van douanegoederen met als doel deze goederen in een derde land in te voeren. Een TIR-carnet is alleen te gebruiken voor transporten tussen twee TIR aangesloten landen. Een van deze landen moet buiten de Europese Unie liggen. Combinaties van een EU-land naar een niet EU-land óf een niet EU-land naar een EU-land óf tussen twee niet EU-landen zijn mogelijk. Een TIR-carnet kan niet worden gebruikt van een EU-land naar een EU-land als er geen niet EU-land wordt doorkruist

Hoe kom ik aan een TIR-carnet?

Voor het gebruik van TIR-carnets moet u eerst een 'TIR-overeenkomsthouder' worden. Hiertoe moet u een aanvraag indienen bij een TIR uitgevende en garantstaande organisatie. Deze kan uw aanvraag in behandeling nemen in overeenstemming met de regels van de TIR conventie. Tussen aanvraag en acceptatie liggen minimaal 10 werkdagen.

Hoe kom ik in contact met de TIR-carnet uitgevende en garant staande organisatie in Nederland?

Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met NIWO/Carnet-TIR. Het bezoekadres van NIWO/Carnet-TIR is: Veraartlaan 10, 2288 GM Rijswijk. Het telefoonnummer is 070 - 88 88 955 of mail naar carnet-tir@niwo.nl.

TIR-carnets kunt u  bestellen met het bestelformulier op de website. 

Hoe ziet een TIR-carnet eruit?
TIR-carnets

Dit is een voorbeeld van een 6-bladig TIR-carnet.

TIR - Waar vind ik meer informatie over TIR op de website van IRU?
TIR - Welke landen accepteren TIR-carnets?

Landen waar een TIR carnet gebruikt kan worden, zijn die landen die aangesloten zijn bij de TIR conventie en tevens een TIR garantstaande en uitgevende organisatie hebben. Een lijst met landen staat op de website van  de UNECE: https://unece.org/countries

TIR - Waar vind ik de handleiding voor TIR-carnethouders?

De engelstlige handleiding kunt u hier downloaden.
TIR- carnet holders manual


 

TIR - Moeten er TIR-borden op het voertuig aanwezig zijn?

Ja, ieder voertuig of combinatie van voertuigen die goederen onder dekking van een TIR-carnet vervoerd moet aan de voor en achterzijde voorzien zijn van een TIR-bord van 250 mm bij 400 mm. De latijnse letters moeten minstens 200 mm hoog 20 mm breed zijn, witte letters op een blauwe (RAL 5017) achtergrond. Wanneer er geen TIR-transport wordt verricht moeten de TIR-borden afgenomen, afgedekt of van een kruis voorzien te zijn.

 TIR - Door hoeveel landen kan ik rijden onder dekking van een TIR-carnet?

2 tot 10 landen. Het aantal landen dat u kunt doorgaan met een TIR-carnet is afhankelijk van het aantal bladen dat het TIR-carnet bevat. Een TIR-carnet wordt geleverd met 6 of 14 bladen. Voor iedere laad- en losplaats heeft u 2 bladen nodig en voor ieder land dat u doorgaat heeft u ook twee bladen nodig. De Europese Unie is een douane-unie en wordt geteld als een land. 

TIR - Wat gebeurt er met een gebruikt TIR-carnet nadat het TIR-transport beëindigd is?

Na beëindiging van het TIR transport krijgt de chauffeur het TIR-carnet voorzien van een douanestempel op het laatst gebruikte groene souche van de douanebeambte terug. Het TIR-carnet moet daarna bij de NIWO worden ingeleverd. Het TIR-carnet wordt gecontroleerd en gearchiveerd. Vier keer per jaar stuurt de NIWO de TIR-carnets naar de IRU te Genève terug, waar deze nog 2 jaar opvraagbaar zijn.

TIR- Kunnen alle goederen onder dekking van een TIR-carnet vervoerd worden?

Nee. Tabak (GS code 24.02.10, 24.02.20 en 24.03.10) en Alcohol (GS code 22.07.10 en 22.08) zijn volledig van het TIR vervoer uitgesloten en alleen binnen de Europese Unie geldt er een maximum gewicht per TIR-carnet voor:

Vlees van runderen bevroren
- GS code 02.02-10, -20, -30, max 3000 kg.

Melk en room, ingedikt of met toegevoegde suiker of andere zoetstoffen
- GS code 04.02-10, -21, -29, -91, -99, max 2500 kg.

Boter en ander melkvet
- GS code 04.05-10, -90, 3000 kg.

Suiker
- GS code 17.01-11, -12, -91, -99, max 7000 kg.

TIR- Kunnen goederen op meerdere plaatsen geladen en gelost worden?

Ja, goederen kunnen worden geladen en gelost op verschillende plaatsen in het zelfde of verschillende landen (gedeeltelijke lading of lossing) onder voorwaarde dat de eerste lossing plaatsvindt nadat alle goederen waren geladen en het aantal laad- en losplaatsen het totaal van 4 niet overschrijdt. 

Kan een douane, tijdens een TIR-transport, speciale documenten verlangen zoals een 'Carnet de Passage en douane' voor de tijdelijke invoer van het voertuig?

Nee. Sommige landen eisen een 'Carnet de Passage en Douane' voor wegvoertuigen die leeg terugkeren na het lossen van de lading. Vervoerders wordt geadviseerd vooraf naar de eisen van de te passeren landen te informeren. Een 'Carnet de Passage en Douane' wordt uitgegeven door de ANWB te Den Haag.

Wat moet er gedaan worden als tijdens het TIR transport een ongeval plaatsvindt en het voertuig het transport niet kan volbrengen?

Na een ongeval, tijdens goederentransport onder dekking van een Carnet TIR, dient direct contact opgenomen te worden met een bevoegde autoriteit (veelal douane). Deze moet worden verzocht het gele 'Proces-verbaal' achter in het Carnet TIR in te vullen met de aard van het ongeval en de eventueel vernietigde goederen. De douane beëindigd het eerste Carnet TIR. De Carnet TIR houder vult een nieuw Carnet TIR in en maakt een kruisverwijzing naar het oude Carnet TIR. De goederen worden dan overgeladen in een ander voertuig. Details van het nieuwe voertuig moeten op het gele 'Proces-verbaal' van het oude Carnet TIR worden vermeld. De gegevens van het eerste voertuig moeten op het gele 'Proces-verbaal' van het nieuwe Carnet TIR worden vermeld. Beide Carnets moeten aan elkaar gehecht worden om de (overige) goederen bij het transport naar hun eindbestemming te begeleiden.

Is het mogelijk een enkel TIR-carnet te gebruiken voor een combinatie van voertuigen?

Ja. De term 'combinatie van voertuigen' betekent met elkaar verbonden voertuigen die als één eenheid over de weg opereert. Wij adviseren u ook bij konvooi transport voor ieder voertuig een afzonderlijk TIR-carnet op te maken. Uitval van 1 voertuig zou het volledige transport blokkeren.

Is het mogelijk goederen verdeeld over meerdere containers op het zelfde voertuig te vervoeren onder dekking van meerdere TIR-carnets?

Ja, mits iedere container voorzien is van een 'TIR approval plate' (TIR goedkeuringsplaat) in overeenstemming met de voorwaarden van de TIR conventie en onder voorwaarde van acceptatie door de douane van vertrek

Wat te doen als er toch problemen zijn ontstaan tijdens het TIR transport?

Dit hangt af van het moment waarop het probleem ontstaat. Gedurende het transport zal de chauffeur normaliter zijn eigen baas benaderen of te wel degene die vermeld staat als de houder van het Carnet TIR. De houder neemt op zijn beurt contact op met zijn Carnet TIR uitgevende organisatie. De TIR organisatie zal zo nodig contact opnemen met de IRU te Genève of de TIR organisatie benaderen in het land waar het probleem zich voordoet om tot een oplossing van het probleem te komen. Deze ondersteuning kan ook betekenen dat een advies gegeven wordt met betrekking tot een adres waar juridische bijstand verleend kan worden.

Kan bij het TIR transport gebruik gemaakt worden van (schuif)zeilentrailers?

Ja, zoals vastgelegd in de TIR conventie, zijn (schuif)zeilentrailers toegelaten tot het transport van goederen onder dekking van een Carnet TIR, mits zij aan de specifieke eisen van de TIR versluiting voldoen (bijlage 7 van de TIR conventie).

Wat gebeurt er met een TIR-carnet als een deel van het transport plaatsvindt per spoor of over zee?

Het TIR-carnet kan worden gebruikt voor een transport dat gedeeltelijk niet over de weg plaatsvindt zoals over water of per spoor. De werking van het TIR-carnet wordt tijdens het transport over water of per spoor opgeschort. Controle van het TIR-carnet vangt opnieuw aan op het eerste douanekantoor waar de TIR operatie over de weg wordt voortgezet.

Kan een douane om extra zekerheid vragen voor het TIR voertuig?

Nee. Sommige landen eisen een 'Carnet de Passage en Douane' voor wegvoertuigen die leeg terugkeren na het lossen van de lading. Vervoerders wordt geadviseerd vooraf naar de eisen van de te passeren landen te informeren. Een 'Carnet de Passage en Douane' wordt uitgegeven door de ANWB te Den Haag.

Kan een douane om extra zekerheid vragen voor de TIR goederen?

Nee. Indien een douane om extra zekerheid voor TIR goederen vraagt adviseren wij u contact met ons op te nemen. Soms kan het zijn dat gezien de aard van de goederen een escorte wordt verlangd.

Is samenlading van TIR en niet TIR goederen in een laadruimte mogelijk?

Alle goederen in hetzelfde laadcompartiment vallen onder de TIR-carnet dekking zelfs als zij niet op het TIR-carnet staan vermeld. Samenlading van vrije- en douanegoederen in één laadcompartiment is niet mogelijk. Ook ATA en TIR goederen kunnen niet samengeladen worden.

TIR - Wat is 'Open vervoer'?

'Open vervoer' of 'Volumineus vervoer' wordt toegepast op ladingen die door hun ondeelbaarheid en afmeting niet in een afgesloten ruimte passen. Ook levend vee wordt onder de condities van 'open vervoer' vervoerd om verzorging onderweg mogelijk te maken. Voorwaarde is wel dat de goederen tijdens het transport uniek geïdentificeerd kunnen worden op basis van chassisnummers of andere unieke herkenningstekens. 'Open vervoer' vindt plaats onder dekking van een Carnet TIR dat voorzien is van een speciale aantekening. Wanneer het douanekantoor van vertrek een Carnet TIR 'Open vervoer' geaccepteerd heeft, wordt deze aantekening ook erkend door alle opvolgende douanekantoren.

Hoe lang is een TIR-carnet geldig?

De geldigheid van een TIR-carnet wordt bij uitgifte door NIWO/Carnet TIR op het schutblad vermeld. Deze bedraagt bij TIR-carnets met 6 of 14 bladen 45 dagen. Tot op de uiterste dag van geldigheid kan het TIR-carnet bij een douanekantoor van vertrek worden aangeboden waarna het transport tot op de plaats van bestemming kan worden uitgevoerd. Een TIR-carnet dat niet wordt gebruikt binnen de geldigheid moet onverwijld aan de TIR uitgevende organisatie worden geretourneerd.

Wat is het verschil tussen een Carnet TIR en een Carnet ATA?

Een Carnet TIR wordt gebruikt bij het transport van douanegoederen met als doel deze goederen in een derdeland in te voeren. Een Carnet ATA wordt gebruikt voor goederen die tijdelijk naar een ander land worden gebracht om daarna binnen een jaar weer naar het land van herkomst terug te keren. Een voorbeeld is een fanfare die een uitvoering in Rusland geeft en de eigen instrumenten tijdelijk invoert of een meetinstrument dat tijdens een bouwproject wordt gebruikt en binnen een jaar weer terugkomt. Een Carnet ATA is alleen te gebruiken in de bij de ATA conventie aangesloten landen en wordt uitgegeven door de Kamers van Koophandel.