Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Waarom een meldpunt?

Bedrijven willen in toenemende mate dat de NIWO iets doet (of laat doen) aan misstanden in de transportsector. Bij de aanpak van bedrijven die het minder nauw nemen met de wet- en regelgeving, is de NIWO mede afhankelijk van wat anderen horen en zien. Om die reden heeft de NIWO een meldpunt voor misstanden in de transportsector geopend. 

Meld misstanden in de transportsector. Dat kan anoniem.
Via een webformulier kan een melding anoniem worden doorgegeven. Bij meldingen valt te denken aan het vermoeden van het rijden zonder vergunning, het onderling uitwisselen van vergunningbewijzen tussen bedrijven, faillissementsfraude of (vermoedelijk malafide) doorstart, het onderling uitlenen van chauffeurs (niet zijnde collegiale inleen), het uittreden (buitengewoon in- en uittreden van vennoten) van een vennoot uit een V.o.f., et cetera. 

Wat doet de NIWO met uw melding?
De NIWO controleert de melding aan de hand van openbare en niet openbare gegevensbronnen. Vervolgens kan het bedrijf op de regelgeving gewezen worden. De NIWO kan na zorgvuldig onderzoek een vergunning intrekken of een aanvraag afwijzen, wanneer een bedrijf niet (meer) aan de vergunningvoorwaarden voldoet. De gegevens van bedrijven die zich niet aan de wet- en regelgeving houden kunnen worden overgedragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). 

 

Meldformulier

Gebruik dit webformulier om een misstand in de transportsector aan de NIWO te melden. Wilt u anoniem blijven, laat dan uw contactgegevens achterwege. Wel is het verplicht om uw relatie met degene waarover u iets meldt aan te geven. Anders kan de NIWO uw melding niet in behandeling nemen. Met het oog op de privacywetgeving kan de NIWO u niet informeren over de te nemen stappen.

Meldpunt misstanden transportsector

Om wie of welk bedrijf gaat het, wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd

Niets invullen indien u anoniem wenst te blijven. Vul wel in welke relatie u heeft met degene over wie u iets meldt, anders kan de NIWO uw melding niet in behandeling nemen.