Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Bestuurdersattest goederenvervoer voor niet EU-chauffeurs

Direct online aanvragen 

Vrachtwagenchauffeurs van buiten de Europese Unie mogen bij een Nederlandse transportonderneming als chauffeur aan de slag als voor hen aan de desbetreffende transportondernemer een bestuurdersattest is afgegeven. De Nederlandse werkgever (dus: de Nederlandse transportonderneming) vraagt het bestuurdersattest voor deze chauffeur aan bij de NIWO. Deze Nederlandse transportonderneming die het bestuurdersattest aanvraagt, moet over een geldige Eurovergunning beschikken.

Wat is het    Stappenplan    Aanvragen    FAQ    Specimen    

Wat is het?

Het bestuurdersattest houdt de officiële bevestiging in, dat deze niet EU-chauffeur bij deze Nederlandse transportonderneming in dienst is (of ter beschikking is gesteld) en dat voor deze chauffeur de arbeidsvoorwaarden en voorwaarden inzake beroepsopleiding voor chauffeurs gelden, zoals die voor elke chauffeur in Nederland gelden.
 
Het bestuurdersattest wordt door de NIWO afgegeven voor een niet EU-chauffeur die in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs C voorzien van de code vakbekwaamheid (code 95). Het bestuurdersattest behoort toe aan de Nederlandse transportonderneming. De Nederlandse transportonderneming stelt het bestuurdersattest ter beschikking aan zijn niet EU-chauffeur, wanneer deze een voertuig bestuurt waarmee vervoer wordt verricht onder dekking van de Eurovergunning van deze vervoerder.
 
Voor de geldigheidsduur van het bestuurdersattest wordt aangesloten bij een van de, onder stap 3 van het stappenplan opgesomde, bij de aanvraag te overleggen documenten, namelijk het document dat als eerste verloopt. De maximale geldigheidsduur van een bestuurdersattest is 5 jaar.

Stappenplan

Als een chauffeur van buiten de EU bij een Nederlandse transportonderneming wil gaan werken (in loondienst of ter beschikking gesteld) dan dient de chauffeur zich eerst in Nederland te vestigen. Ook moet de chauffeur op het moment dat hij of zij daadwerkelijk een voertuig bestuurt waarmee onder dekking van een Eurovergunning vervoer wordt verricht, aan Europese regels op het terrein van rijbewijzen en vakbekwaamheid voldoen. Dit dient door middel van een rijbewijs C en code 95 te worden aangetoond.
 
Stap 1:  Het behalen van de basiskwalificatie (code 95)

De chauffeur dient de vereiste examens en toetsen voor de basiskwalificatie (code 95) met goed gevolg te hebben afgelegd. Om de benodigde examens bij het CBR af te kunnen leggen moet de aanvrager (de chauffeur) aan een aantal voorwaarden voldoen die op de website van het CBR (code95) worden aangegeven. Als de chauffeur niet in Nederland woont, maar wel de nascholing in Nederland heeft gedaan, dan kan een kwalificatiekaart worden aangevraagd bij de RDW.

Stap 2:  Het aanvragen van het bestuurdersattest bij de NIWO

De transportonderneming die het bestuurdersattest aanvraagt, moet beschikken over een geldige Eurovergunning (de communautaire vergunning), die is afgegeven door de NIWO.
Voor zijn niet EU-chauffeur(s) overlegt de transportonderneming de volgende stukken:

 • kopie van gecombineerde vergunning voor verblijf en arbeid (GVVA)
 • kopie van geldig paspoort
 • kopie van geldig NL-rijbewijs C voorzien van code 95 of een geldige kwalificatiekaart bestuurder
 • uittreksel inschrijving Basis Registratie Personen (BRP).

Stap 3:  Het bepalen door de NIWO van de geldigheidsduur van het bestuurdersattest.

Het bestuurdersattest wordt afgegeven voor maximaal 5 jaar.  Voor de feitelijke einddatum van het attest wordt de einddatum van het document dat het eerst verloopt aangehouden: 

 • einddatum geldigheid NL-rijbewijs C;
 • einddatum code 95;
 • einddatum geldigheid paspoort;
 • einddatum geldigheid communautaire vergunning van de transportonderneming;
 • einddatum geldigheid GVVA.

Stap 4:  Het aanvragen van een bestuurderskaart bij de KIWA

Om daadwerkelijk als chauffeur bij een Nederlandse vervoerder aan de slag te kunnen, dient de betrokken chauffeur ook te beschikken over een bestuurderskaart. De betrokken chauffeur dient eerst in bezit te zijn van zijn bestuurdersattest. Daarna kan bij het KIWA-register een bestuurderskaart / DT-kaart (DT= digitale tachograaf) voor niet EU-chauffeurs worden aangevraagd.

Aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen via het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3). Daarmee identificeert u zich als gemachtigde van de onderneming. Vul daarna het webformulier in en upload de bewijsstukken. De aanvraag kunt u tussentijds opslaan en op een later moment indienen.

Direct online aanvragen 

Tarief en betaling
De behandelkosten zijn € 135 per chauffeur. U kunt direct betalen met iDEAL. Betalen via een bankoverschrijving kan ook. De factuur ontvangt u enige minuten nadat u op 'Indienen' heeft geklikt. Pas na betaling neemt de NIWO uw aanvraag in behandeling. Eenmaal betaalde behandelkosten worden niet gerestitueerd, ook niet wanneer een aanvraag wordt afgewezen of teruggetrokken.  

Behandeling
De beslissing op uw aanvraag wordt meestal binnen 4 weken genomen. Als er echter aanvullende gegevens nodig blijken te zijn kan de behandeltermijn langer zijn. U ontvangt hierover bericht per e-mail. ls uw aanvraag is toegewezen, dan ontvangt u het bestuurdersattest (origineel + gewaarmerkte kopie)  per post. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de NIWO.

Bestuurdersattest - Waar vraag ik een GVVA aan?

De Gecombineerde Vergunning voor Verblijf en Arbeid (GVVA) is nodig als u een buitenlandse medewerker bij uw transportbedrijf wilt laten werken. De werkgever (het transportbedrijf) vraagt de GVVA aan bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Meer informatie: IND - GVVA

Bestuurdersattest - Waar vind ik meer informatie over de basiskwalificatie voor chauffeurs (code 95)?

Het CBR heeft een webpagina, waarop staat wie wat doet op dit gebied. 

Ga naar: www.cbr.nl/nl/beroepsexamens/code-95/branche-informatie-code-95/instanties-wie-doet-wat.htm

Bestuurdersattest - Hoe vraag ik een bestuurderskaart aan bij de KIWA?

Op de website van KIWA-register staat hoe u een bestuurderskaart bij de KIWA kunt aanvragen. Dat kan pas nadat de chauffeur een bestuurdersattest heeft ontvangen van de NIWO.  

https://www.kiwaregister.nl/smart-tachograaf/bestuurderskaart

Heeft u een andere vraag?

Stuur een e-mail aan loket@niwo.nl of bel 070-3992011 tijdens openingstijden. De openingstijden vindt u op Info & Contact.

Bestaat er ook een bestuurdersattest voor het personenvervoer?

Ja, dat is het nationaal certificaat. Dus voor niet EU-chauffeurs in het goederenvervoer is er het bestuurdersattest en voor het personenvervoer is er het nationaal certificaat. 

www.niwo.nl/nationaalcertificaat

Het bestuurdersattest is lichtroze van kleur. Op het attest zijn meerdere echtheidskenmerken aangebracht, zoals:

 • de woorden 'origineel' en 'kopie' in zilverdruk
 • een kenmerkend guillochepatroon als achtergrond
 • en het gebruik van microtekst waarin met een loep het nummer te lezen valt.

Het 'origineel' exemplaar is voor de bestuurder (=chauffeur).

Het 'kopie' exemplaar voor het transportbedrijf.

Het huidige model van het bestuurdersattest is sinds 1 april 2011 in omloop. Oudere modellen zijn niet meer geldig.

Bestuurdersattest voorzijde

Omwisselcertificaat code 95 vervalt

Het CBR geeft geen omwisselcertificaat code 95 meer af. Bij de RDW kan een  kwalificatiekaart aangevraagd worden.

Lees verder

Brexit: Bestuurdersattesten voor Britse chauffeurs

Omdat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) is getreden en de daarmee samenhangende overgangsperiode per 31 december 2020 afloopt, moeten Britse chauffeurs die in dienst zijn van een Nederlandse onderneming in het bezit zijn van een bestuurdersattest.

Lees verder