Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

Risicobedrijf, wat houdt dat in?

Bij de beslissing op de aanvraag voor een Eurovergunning of verlenging van een Eurovergunning stelt de NIWO vast of een bedrijf aangemerkt wordt als zogeheten 'risicobedrijf'. De term 'risicobedrijf' komt uit de Europese wet-en regelgeving.

Van een 'risicobedrijf' is sprake als:

  • het eigen vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening, en/of
  • de solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%. 

Een jaar na vergunningverlening moet een 'risicobedrijf' opnieuw aantonen te voldoen aan de eis van financiële draagkracht (= eis van kredietwaardigheid). Dit kan aan de hand van financiële gegevens, zoals een:

  • jaarrekening, of 
  • vermogensopstelling, of
  • belastingaangifte.

Een deskundigenverklaring is niet nodig. 

Uit dit onderzoek volgt dat de onderneming:

  • geen risicobedrijf meer is;
  • als risicobedrijf aangemerkt blijft; 
  • niet meer voldoet aan de eis van financiële draagkracht. De NIWO zal de vergunning van de onderneming intrekken.

Meer informatie

Toelichting op het begrip risicobedrijf

Wetten en regels
In de beleidsregel vergunningverlening staat hoe de NIWO de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving toepast. ​​​​​​De toevoeging geldt per 1 november 2019. 

Beleidsregel vergunningverlening
Toevoeging aan de beleidsregel