Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Achtergestelde lening en solvabiliteit

Waar moet ik op letten bij een achtergestelde lening?

Bij het gebruik van een achtergestelde lening vraagt de NIWO altijd de leningsovereenkomst op. In deze leningsovereenkomst moeten in ieder geval de volgende onderdelen staan:

  1. NAW-gegevens van de geldnemer en de geldgever;
  2. bedrag waarover de geldlening is aangegaan;
  3. wijze van (eventueel vervroegde) aflossing;
  4. rentevergoeding;
  5. termijn waarvoor de lening is aangegaan;
  6. geldlening ten aanzien van alle bestaande en toekomstige crediteuren is achtergesteld.


Mogen er zekerheden worden verstrekt bij een achtergestelde lening?

Nee, er mogen geen zekerheden of achterstellingen worden afgegeven. Er mogen ook geen afspraken worden gemaakt over de directe opeisbaarheid van de achtergestelde lening.
 

Is er een voorbeeld overeenkomst opgesteld?

Ja, de NIWO heeft in samenspraak met de NBA, NOAB en RB een voorbeeld opgesteld van een leningsovereenkomst achtergestelde lening. 
Voorbeeldovereenkomst achtergestelde lening (PDF)


Wat wordt verstaan onder de solvabiliteit?

Solvabiliteit betreft het eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen. Deze wordt bepaald aan de hand van de aangeleverde jaarrekening of vermogensopstelling van de onderneming. Als bij de bepaling van het risicodragend vermogen een stille reserve of overwaarde op privébezittingen is meegenomen, dan wordt hiermee geen rekening gehouden bij de bepaling van de solvabiliteit van risicobedrijven.
 

Op basis van welke grondslagen wordt de solvabiliteit bepaald?

De onderneming is vrij om o.b.v. de geldende wet- en regelgeving de grondslagen te bepalen. De solvabiliteit wordt berekend o.b.v. de grondslagen die in de jaarrekening zijn opgenomen. Als bij de vermogensopstelling gekozen is voor een wijziging ten opzichte van de jaarrekening, dan wordt hiermee geen rekening gehouden bij de bepaling van de solvabiliteit van risicobedrijven.Lees meer over alle vergunningvoorwaarden bij: Eurovergunning