Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

Zzp'ers in het transport

Een zzp'er in het wegtransport moet zelf een vergunning bezitten voor beroepsgoederenvervoer over de weg. De vergunning moet op naam staan van de zzp'er.  Zzp staat voor zelfstandige zonder personeel.

Vervoert u als zzp'er of als subcontractor pakketjes? Dan is de Eurovergunning in veel gevallen verplicht.
Koeriers en pakketdiensten

Meer informatie over de Eurovergunning

Een chauffeur inhuren?

Een zzp'er mag zich niet alleen als chauffeur verhuren. Een chauffeur die niet zelf in het bezit is van een Eurovergunning mag zich niet verhuren aan een transportbedrijf en rijden met de vergunning van dat bedrijf.

Een transportbedrijf mag alleen gebruik maken van chauffeurs die:

  • bij het bedrijf in loondienst zijn, aan te tonen met een verklaring van dienstbetrekking / werkgeversverklaring (via www.kiwaregister.nl).
  • ingehuurd zijn via een uitzendbureau dat aangewezen is door de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor het verhuren van chauffeurs; de chauffeur moet een verklaring van terbeschikkingstelling kunnen tonen (via www.kiwaregister.nl).


Collegiale inleen

Er kan wel tijdelijk gebruik worden gemaakt van een chauffeur van een ander transportbedrijf (collegiale inleen), maar dan moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

  • het bedrijf dat de chauffeur ter beschikking stelt is in bezit van een Eurovergunning en de chauffeur kan een verklaring van dienstbetrekking tonen;
  • de chauffeur wordt ter beschikking gesteld door het andere bedrijf zonder winstoogmerk en bij wijze van hulpbetoon;
  • de inleen vindt plaats voor maximaal zes aaneengesloten weken.


Zzp’er met vergunning mag (als charter) vervoer verrichten voor een transportbedrijf

Een zzp’er mag voor eigen rekening en risico goederen vervoeren voor een ander transportbedrijf, maar dan moet de zzp'er voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de zzp’er beschikt zelf over een (Euro-)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg; 
  • de zzp’er beschikt zelf over het vrachtvoertuig, waarmee de goederen vervoerd worden. Dit mag koop, lease en huur zijn en moet schriftelijk vastgelegd zijn en aangetoond kunnen worden (eigendomsbewijs, lease-overeenkomst of huurovereenkomst);
  • het (Euro-)vergunningbewijs op het vrachtvoertuig staat op naam van het transportbedrijf van de zzp’er.
  • de zzp'er werkt voor eigen rekening en risico, er mag geen sprake zijn van loondienst (een dienstbetrekking). Als daar twijfel over kan ontstaan, kunnen zzp'ers en hun opdrachtgevers een zogenaamde modelovereenkomst gebruiken. Deze is per 1 mei 2016 in plaats gekomen van de VerklaringArbeidsRelatie (VAR)-verklaring en is te vinden op de website van de belastingdient. Ook de NIWO onderzoekt bij een vergunningaanvraag of de zzp'er voor eigen rekening en risico vervoer verricht en er dus geen sprake is van een verkapte loondienstverband. Er zal gekeken moeten worden naar het aantal opdrachtgevers, de ritten en wie de voertuigen ter beschikking stelt en op welke wijze de voertuigen ter beschikking zijn gesteld (dus geen bruikleenovereenkomst).


Meer informatie

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT): tijdelijke inhuur
Belastingdienst: Modelovereenkomsten Wet DBA (i.p.v. VAR) 
Belastingdienst: Modelovereenkomst voor beroepsgoederenvervoer