Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

Mobiliteitspakket

In 2020 heeft het Europese parlement het mobiliteitspakket aangenomen. Dit pakket bestaat uit twee Europese verordeningen en één richtlijn. Het pakket bevat nieuwe regels voor de toegang tot het beroep voor internationaal goederenvervoer over de weg en tot de markt, de rij- en rusttijden, de tachografen en de handhaving en detachering van bestuurders in de wegvervoersector. De wijzigingen uit het mobiliteitspakket worden naar verwachting begin 2023 binnen de Nederlandse wet- en regelgeving geïmplementeerd. De Tweede Kamer heeft de wetswijziging in behandeling. Zodra deze wetswijziging van kracht is, wordt de NIWO-beleidregel vergunningverlening aangepast.

Voor de NIWO en de bedrijven met een Eurovergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg is met name verordening 2020/1055 van belang. Deze verordening wijzigt de verordeningen 1071/2009 (toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer) en 1072/2009 (toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg).

De belangrijkste wijzigingen voor de vergunningverlening voor het beroepsgoederenvervoer:

  • Het verlagen van de ondergrens van 3,5 ton naar 2,5 ton voor voertuigen. Hierdoor gaan de eisen van vergunningverlening ook gelden voor deze categorie. Deze wijziging heeft beperkte gevolgen voor NIWO-vergunninghouders. In Nederland bestaat al een vergunningplicht vanaf 500 kg laadvermogen. 
    Een kleine categorie van voertuigen met  laadvermogen van 500 kg of minder én toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg gaat nu onder de vergunnngplicht vallen.
  • Het verduidelijken wanneer sprake is van een werkelijke en duurzame vestiging om het verschijnsel van de zogenoemde ‘brievenbusondernemingen’ te bestrijden, en een eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld te garanderen. Voor de NIWO-vergunninghouders verandert er relatief weinig omdat de meeste elementen al zijn opgenomen in de beleidsregel van de NIWO.
  • Het verbeteren van de (bestuurlijke) samenwerking tussen de lidstaten, door het uitwisselen van overtredingen via het ERRU-systeem en van informatie over de reële vestiging van ondernemingen via het Internal Market Information System (IMI-systeem).

Het mobiliteitspakket bevat ook andere wijzigingen, zoals de aanpassing van cabotageregels en de digitale tachograaf. Deze hebben geen invloed op de werkzaamheden van de NIWO.Verordening 2020/1055    Wet- en regelgeving

 

eurovergunning-origineel

Gevolg van invoering nieuwe regels van het mobiliteitspakket

Een kleine categorie van voertuigen met  laadvermogen van 500 kg of minder én toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg gaat onder de vergunningplicht vallen.

Lees verder
Tweede Kamer RCG_3178-1920

Wijziging Wet wegvervoer goederen naar Tweede Kamer

In 2020 heeft het Europese parlement het mobiliteitspakket aangenomen. De nieuwe regels moeten geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel tot wijziging van de WWG  ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. 

Lees verder
NIWOpand jan2021

Controle op brievenbusondernemingen verbeterd

Op 21 februari 2022 treedt de IMI-module 'Wegvervoer - Voorwaarden van vestiging' in werking. EU-lidstaten wisselen via IMI informatie uit en kunnen nu ook de controle op brievenbusondernemingen verbeteren. De NIWO is als bevoegde autoriteit aangesteld.

Lees verder
Infographic visual Europees Mobiliteitspakket

Cooling-off periode en return home vehicle

Op 21 februari 2022 gaan er nieuwe regels uit het Europese mobiliteitspakket in. Er gaat een 'cooling-off' periode van 4 dagen gelden na 3 cabotageritten binnen 7 dagen. Ook nieuw is de 'return home vehicle', 1 x per 8 weken moet het voertuig terug naar huis.

Lees verder