Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Zoekresultaten: wetgeving

Wet open overheid
1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet moet ervoor zo...
"Maatwerk kan slechte wetgeving of uitvoering niet compenseren"
... Jan Olthoff is directeur van de NIWO en een van de trekkers van het WaU-thema wetgeving. Dit interview gaat over de menselijke maat in publieke dien...
Waar staat dat ik een vergunningbewijs in de vrachtauto onderweg bij mij moet hebben?
... dient te zijn.  Deze verplichting is ook te vinden in de nationale wetgeving, namelijk in artikel 2.5, lid 2 van de Wet wegvervoer goeder...
Aan welke misstanden in de transportsector moet ik denken bij ERRU?
... betreffen overtredingen van de communautaire verkeers- en vervoerswetgeving die als zeer ernstig, heel ernstig en ernstig aan te merken zijn. Het ...
Waar staat de afkorting ERRU voor?
... elke lidstaat alle ernstige inbreuken op de communautaire wetgeving waar onherroepelijke veroordelingen of onherroepelijke sanct...
ERRU sanctieregister
... overtredingen binnen de EU hebben begaan op het gebied van de vervoerswetgeving. De wetgeving over ERRU is tot stand gekomen in 2012, toen i...
Meldpunt misstanden transportsector
... de NIWO uw melding niet in behandeling nemen. Met het oog op de privacywetgeving kan de NIWO u niet informeren over de te nemen stappen. Meld...
Bedankt voor uw melding
... Leefomgeving en Transport (ILT). Met het oog op de privacywetgeving kan de NIWO u geen informatie verschaffen over de te nemen s...
Mag met een Nederlandse vergunning en een Nederlandse chauffeur op een buitenlands gekentekend voertuig gereden worden?
... én deze voertuigen moeten zijn ingeschreven conform de wetgeving van de EU-lidstaat waarin de onderneming is gevestigd. ...
Wijziging Wet wegvervoer goederen naar Tweede Kamer
... van 500 kg of minder. Deze voertuigen vallen als gevolg van de huidige wetgeving in Nederland onbedoeld buiten de vergunningsgrens voor een c...
Wet- en regelgeving
... nr. 1071/2009 met betrekking tot de classificatie van ernstige inbreuken op de wetgeving van de Unie die tot verlies van de betrouwbaarheidsstatus va...