Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet moet ervoor zorgen dat publieke informatie beter toegankelijk wordt.
 
Doel
Het doel van de Woo is om de overheid transparanter te maken. De Woo moet ervoor zorgen dat burgers overheidsinformatie beter kunnen vinden en raadplegen. Dit verbetert het functioneren van de democratie. Het opvallendste verschil tussen de oude en nieuwe wet is dat publieke overheidsinformatie nu ook actief openbaar gemaakt moet worden. Verder moet elk overheidsorgaan een contactpersoon Woo hebben.
 
Actieve openbaarmaking door de NIWO
De NIWO is een bestuursorgaan dat beslist of een vergunning/registratie wordt verleend of wordt ingetrokken. De NIWO maakt – overeenkomstig artikel 3.3 Woo - het rechtsgevolg van de beslissing actief openbaar via het ondernemersloket. Daar kan iedereen online nagaan welke ondernemingen een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg bezitten en welke ondernemingen een VIHB-registratie hebben. Een afwijzing of intrekking heeft als consequenties dat een onderneming niet of niet meer in het register staat.
Voorts is de NIWO verplicht relevante wet- en regelgeving, organisatiegegevens, convenanten, jaarplannen en jaarverslagen, Woo-verzoeken en klachten via de website openbaar te maken. Daarvan is reeds lange tijd sprake. Aangezien er geen klachten over het functioneren van de NIWO zijn ingediend evenals geen Wob- en (nog geen) Woo-verzoeken zijn gedaan, zult u die twee categorieën niet aantreffen.
 
Contactpersoon Woo bij de NIWO

De NIWO heeft een contactpersoon aangesteld voor vragen over de beschikbaarheid van publieke informatie. De contactpersoon is de heer Dunger. Telefoonnummer 070 – 399 20 11 en e-mail info@niwo.nl.

Gerelateerde artikelen

Factuur halfjaarlijkse heffing

Alle houders van een vergunning voor beroepsvervoer over de weg ontvangen twee keer per jaar een heffingsfactuur van de NIWO. In juli 2022 is de factuur verzonden.

Lees verder

Transportsector doelwit EAN-fraude

'Drugscriminelen azen op unieke codes en lichten transporteurs op' De Zeehavenpolitie waarschuwt dat drugscriminelen het voorzien hebben op de EAN-codes van transporteurs. Een stijgend aantal vervoersbedrijven is de afgelopen maanden slachtoffer geworden van identiteitsfraude via deze unieke EAN-codes.

Lees verder

Nederland weert transporteurs uit Rusland en Wit-Rusland

Russische en Wit-Russische transportondernemingen hebben geen toegang tot het Nederlands grondgebied. Een lidstaat kan in afwijking van het sanctiepakket van de EU een uitzondering maken, maar Nederland heeft besloten geen uitzondering te maken.

Lees verder