Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Bezwaar


Als u het niet eens bent met een besluit van de NIWO kunt u hier bezwaar tegen maken. Dit bezwaar moet binnen zes weken worden ingediend bij de NIWO. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Na indiening van het bezwaarschrift ontvangt u van de NIWO een ontvangstbevestiging en wordt u in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord. Vervolgens vindt een heroverweging van het bestreden besluit plaats.

Het bezwaar kunt u als volgt indienen:

  • online via het NIWO-ondernemersloket. Voor uw identificatie moet u inloggen met eHerkenning, niveau 3 (EH3) of hoger.
  • per post sturen naar: NIWO - Postbus 3004 - 2280 MB Rijswijk.


Tegen een besluit op bezwaar kan beroep worden ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Beroep


Een beroepschrift moet binnen zes weken bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) worden ingediend. Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het bezwaar. Indien mogelijk, moet ook een afschrift van het genomen besluit bij het beroepschrift worden gevoegd. Van het CBb ontvangt u een ontvangstbevestiging en wordt u eventueel in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. Het CBb zal hierna een definitieve uitspraak op uw beroepschrift doen.
College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb)