Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Disclaimer

De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie op haar website. Er kunnen echter onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De NIWO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de NIWO website. Als u zekerheid wilt hebben over regelingen, besluiten of formuleringen, moet u de originele documenten raadplegen zoals ze bijvoorbeeld in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Indien u via de NIWO website naar websites van andere organisaties gaat, wijst de NIWO u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan de NIWO, en dat de NIWO niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere websites en dat de NIWO geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, januari 2022

  ENGLISH 

The National and International Road transport Organisation (in Dutch: NIWO) pays great attention and care to all data and information on its website. However inaccuracies and imperfections can occur. So, no rights can be derived from the content of this website. The NIWO does not accept any liability for the possible consequences, in whatever way or for whatever reason, that occur as a result of the use, the reliance on or action taken as a result of information on the NIWO website. If you want certainty about regulations, decisions or formulations you must consult the original documents as these are published, for example, in the Staatscourant.
 
If you go to websites of other organisations via the NIWO website, the NIWO wants to point out to you that these other websites are compiled by other organisations than the NIWO, and that the NIWO is not responsible for the correctness and completeness of these other websites and that the NIWO cannot accept any liability for such websites.
 
All rights reserved.
 
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie, January 2022