Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Wijziging vervoersmanager

Is de vervoersmanager (degene met vakdiploma) vertrokken en/of is er een nieuwe vervoersmanager, dan moet u dit doorgeven aan de NIWO. 

a. Heeft u een Eurovergunning? 
Als de vervoersmanager uit dienst treedt of anderszins wegvalt uit de onderneming, dan moet zo snel mogelijk een andere vervoersmanager worden aangewezen. De onderneming moet namelijk gedurende de gehele vergunningperiode voldoen aan de vergunningvoorwaarden. De NIWO toetst of de nieuwe vervoersmanager zonder meer bij de onderneming kan worden opgevoerd of dat er aanvullende bewijsstukken aangeleverd moeten worden. De nieuwe vervoersmanager moet in elk geval als bestuurder of als gevolmachtigde van dit bedrijf ingeschreven staan bij de KVK. 

NIWO-ondernemersloket -> Bestuurswijziging

U kunt dit ook per e-mail doorgeven loket@niwo.nl. Vermeld altijd:

  • NIWO-codenummer en/of KVK-nummer 
  • voormalige vervoersmanager: voornaam, achternaam en geboortedatum
  • nieuwe vervoersmanager: voornaam, achternaam en geboortedatum
  • vakdiploma (kopie of scan) nieuwe vervoersmanager​
  • en als het een nieuwe persoon in het bestuur van de onderneming is, dan ook een Verklaring omtrent Gedrag voor Natuurlijke Personen (VOG NP) van de nieuwe vervoersmanager, niet ouder dan twee maanden. 


Zes maanden  
Op verzoek kan de NIWO u maximaal zes maanden de tijd geven om een nieuwe vervoersmanager aan te trekken of om zelf het vakdiploma te behalen. Om dit te kunnen beoordelen, moet u aangeven waarom u uitstel nodig heeft. 

Negen maanden
Is er sprake van overlijden, lichamelijke of wettelijke onbekwaamheid van de vervoersmanager dan kan op verzoek de termijn van zes maanden met maximaal drie maanden worden verlengd. 


b. Vergunning voor binnenlands vervoer

Als de vervoersmanager met het vakdiploma uit dienst treedt of anderszins wegvalt uit de onderneming, dan  moet u een Eurovergunning aanvragen. De nieuwe vervoersmanager moet beschikken over een vakdiploma binnenland en een vakdiploma buitenland. Tegenwoordig is dat één vakdiploma, maar voor 2011 was er een vakdiploma binnenland en een aanvullend vakdiploma buitenland. Lees meer over de Eurovergunning.

c. VIHB-registratie afvalstoffen

Als de vakbekwame bestuurder van de onderneming wegvalt, dan moet zo snel mogelijk een andere bestuurder het vakdiploma afvalstoffen behalen. Het vakdiploma afvalstoffen is alleen vereist, wanneer uw VIHB-activiteit uitsluitend handelen (H) en/of bemiddelen (B) van afvalstoffen is. Dus als uw VIHB-registratie is: xxHx of xxxB of xxHB. Bent u naast handelaar/bemiddelaar ook vervoerder (V) en/of inzamelaar (I), dan hoeft u dus geen vakdiploma te hebben. 

Gerelateerde artikelen

Opzegging / beëindiging

Wilt u de vergunning en/of VIHB-registratie stopzetten, stuur dan eenvoudig alle documenten terug naar de NIWO, met daarbij reden. Gaat het om inkrimping van uw wagenpark, dan stuurt u het teveel aan vergunningbewijzen retour met de reden.

Lees verder

Wijziging naam en/of adres

Is uw bedrijf verhuisd of van naam gewijzigd, dan moeten de vervoersdocumenten vervangen worden. De actuele NAW-gegevens zoals bij de KVK, moeten op de vergunning, vergunningbewijzen en/of VIHB-certificaten staan.

Lees verder

Wijziging KVK-nummer of rechtsvorm

Als uw bedrijf van KVK-nummer wijzigt, dan is er sprake van een nieuwe onderneming. De nieuwe onderneming moet zelf een nieuwe Eurovergunning en/of VIHB registratie aanvragen.

Lees verder