Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Wijziging KVK-nummer of rechtsvorm

AIs uw bedrijf van KVK-nummer wijzigt, dan is er sprake van een nieuwe onderneming. Bijvoorbeeld door een wijziging van de rechtsvorm van VOF naar BV.  De nieuwe onderneming moet een nieuwe Eurovergunning en/of VIHB registratie aanvragen en wordt opnieuw getoetst aan de vergunningvoorwaarden. 

Om te voorkomen dat u zonder vergunning/registratie komt te zitten, adviseren wij u om de procedure bij de KVK volgens onderstaande stappenplan te doen.

Stap 1.
U schrijft de nieuwe rechtsvorm in bij de Kamer van Koophandel (KVK). De activiteitenomschrijving is dan als volgt: ‘Voorbereidende handelingen tot het voortzetten van (bedrijfsnaam) op het adres (adres) per (datum)’. Let op: u moet de inschrijving voorbereiden en een afspraak maken via de website van KVK. Vraag tijdens de afspraak of de medewerker van KVK u kan helpen met de formulieren die nodig zijn voor stap 3.

Stap 2.
Bij de NIWO vraagt u een Eurovergunning en/of VIHB-registratie voor de nieuwe onderneming. Bij de aanvraag van een Eurovergunning kunt u aanvinken dat u gelijktijdig een nieuwe VIHB-registratie wilt. 

Stap 3.
Zodra de vergunning aan de nieuwe onderneming is verleend, kunt u de voortzetting van de oude onderneming (met de oude rechtsvorm) naar de nieuwe rechtsvorm bij de KVK registreren. De oude rechtsvorm wordt daarmee uitgeschreven. Dit kan via de post naar KVK verstuurd worden. Kijk op de website van KVK voor het juiste postadres.

Stap 4.
Na ontvangst van de nieuwe documenten stuurt u de oude documenten binnen één week retour aan: NIWO, Postbus 3004, 2280 MB Rijswijk.  


Eurovergunning     VIHB-registratie

 

 

Kan ik na een rechtsvormwijziging blijven doorrijden met mijn Eurovergunning?

Nee. Een overgangssituatie is niet mogelijk omdat het gaat om twee verschillende juridische entiteiten (vervoersondernemingen). De Eurovergunning is gebonden aan de juridische entiteit die de Eurovergunning aanvraagt en krijgt. De nieuwe vervoersonderneming zou dan rijden op de vergunning van een derde (de oude vervoersonderneming dus), hetgeen niet is toegestaan op grond van artikel 2.7 van de Wet wegvervoer goederen (Wwg). Dit is een economisch delict.

Gerelateerde artikelen

Wijziging activiteiten VIHB-registratie

Bedrijven staan op de VIHB-lijst geregistreerd voor één of meer activiteiten op het gebied van afvalstoffen. Aan de vier letters van uw VIHB-nummer ziet u voor welke activiteit u staat geregistreerd.  Als uw activiteiten wijzigen, meldt u het aan de NIWO.

Lees verder

Opzegging / beëindiging

Wilt u de vergunning en/of VIHB-registratie stopzetten, stuur dan eenvoudig alle documenten terug naar de NIWO, met daarbij reden. Gaat het om inkrimping van uw wagenpark, dan stuurt u het teveel aan vergunningbewijzen retour met de reden.

Lees verder

Wijziging vervoersmanager

Is de vervoersmanager (degene met vakdiploma) vertrokken en/of is er een nieuwe vervoersmanager, dan moet u dit doorgeven aan de NIWO. Na vertrek van de vervoersmanager kunt u 6 maanden de tijd krijgen om een vervanger aan te stellen.

Lees verder