Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

Nationaal certificaat personenvervoer voor niet EU-chauffeurs

Touringcarchauffeurs van buiten de Europese Unie mogen bij een Nederlandse busonderneming als chauffeur aan de slag als voor hen aan de desbetreffende busondernemer een nationaal certificaat personenvervoer is afgegeven.

Wat is het    Aanvragen    FAQ

Wat is het?

Chauffeurs uit landen buiten de Europese Unie mogen alleen op Nederlands gekentekende voertuigen rijden als voor hen een nationaal certificaat personenvervoer is afgegeven. De NIWO geeft deze certificaten af. Het nationaal certifcaat houdt een bevestiging in dat chauffeurs, die inwoner zijn van een niet EU-land en ingeschakeld zijn door een EU-vervoerder, in de lidstaat van vestiging van de vervoerder in dienst zijn genomen. De tewerkstellingcondities moeten in overeenstemming zijn met de in deze lidstaat van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden en voorwaarden inzake beroepsopleiding chauffeurs. De maximale geldigheidsduur van een nationaal certificaat is vijf jaar.

Aanvragen

Een nationaal certificaat personenvervoer vraagt u aan met het aanvraagformulier.

Complete aanvraag

 1. Aanvraagformulier
 2. Voor elke chauffeur:
  - een tewerkstellingvergunning;
  - een bewijs van de basiskwalificatie;
  - een bewijs van de nascholing;
  - een kopie van het paspoort;
  - een kopie van het rijbewijs;
  - het BSN-nummer.

Tarief en betaling
De behandelkosten zijn € 100 per chauffeur voor een nieuwe aanvraag en € 50 voor een verlenging. Na ontvangst van uw complete aanvraag stuurt de NIWO u een factuur. Pas na betaling neemt de NIWO uw aanvraag in behandeling. Eenmaal betaalde behandelkosten worden niet gerestitueerd, ook niet wanneer een aanvraag wordt afgewezen of teruggetrokken.

Beslissing
De beslissing op uw aanvraag wordt meestal binnen 4 weken genomen. Als er echter aanvullende gegevens nodig blijken te zijn kan de behandeltermijn langer zijn. U ontvangt hierover bericht per e-mail. ls uw aanvraag is toegewezen, dan ontvangt u het nationaal certificaat (origineel + gewaarmerkte kopie)  per post. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de NIWO.

Heeft u een andere vraag?

Stuur een e-mail aan loket@niwo.nl of bel 070-3992011 tijdens openingstijden. De openingstijden vindt u op Info & Contact.

Bestaat er ook een nationaal certificaat voor het goederenvervoer?

Ja, dat is het bestuurdersattest. Dus voor niet EU-chauffeurs in het personenvervoer is er het nationaal certificaat en voor het goederenvervoer is er het bestuurdersattest.

www.niwo.nl/bestuurdersattest