Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Zoekresultaten: woo

Wet open overheid
... 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De nieuwe wet moet ervoor zo...
Waar ben ik als vervoersmanager verantwoordelijk voor?
... bent in principe verantwoordelijk voor alle vervoersactiviteiten van de onderneming. Zo hoort u ook toezicht te houden op de naleving van de wet- en...
Kan ik in het buitenland mijn vakdiploma halen, terwijl ik in Nederland woon?
... Echter sinds 4 december 2011 moet u het vakdiploma halen in de lidstaat waar u woont of werkt, ofwel uw gewone verblijfplaats. De 'gewone verblij...
Artikel Voorwaarden Eurovergunning
... langer die bestuurders meegenomen die woonachtig zijn in het buitenland en/of niet beschikken over de Nederl...
FAQ vraag (LEEG)
... antwoord (LEEG) FAQ antwoord (LEEG)
NIWO bestaat 75 jaar
... was het vijfenzeventig jaar geleden dat de NIWO werd opgericht. In het voorwoord van het herdenkingsboek dat werd geschreven naar aanleiding van ...
Isis Bindels in raad van advies
... bestuursorgaan (zbo). De NIWO voert haar taken zelfstandig uit en legt verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minis...
Kostenontwikkeling wegvervoer 2021-2022
... opvragen: kostenontwikkelingen@tln.nl. Vermeld uw bedrijfsnaam, adres, woonplaats en NIWO-vergunningnummer (codenummer). Lees ook:  TLN:...
Proef e-CMR verlengd
... Vervoerders merken in eerste instantie niets van deze wijziging: zij kunnen gewoon gebruik blijven maken van de e-CMR zoals zij gewend zijn. Geduren...
Wat is het verschil tussen een interne vervoersmanager en een externe vervoersmanager?
... van een managementovereenkomst werkzaam zijn, waarin in ieder geval de verantwoordelijkheden als vervoersmanager staan, het aantal uur en de vergoe...
De vervoersmanager gaat emigreren. Kan hij nog leiding geven aan de vervoersactiviteiten binnen mijn onderneming?
... Zolang de vervoersmanager een woonplaats blijft hebben in de Europese Unie en aantoonbaar permanent en daadwerkelijk leiding blijft geven aan de v...
Hoeveel uren moet ik als externe vervoersmanager werkzaam zijn bij de vervoersonderneming?
... zich met name op de aard van de werkzaamheden en de daarbij behorende verantwoordelijkheden, het aantal uren dat betrokkene werkzaam is, de honore...
Ik heb EH3 maar kan niet inloggen, waar kan dat aan liggen?
... vastgelegd bij een erkende eHerkenningsleverancier. De wettelijke vertegenwoordiger van de onderneming kan hiervoor een machtigingenbeheerder aa...
Reële vestiging
... uit. Voor een eenmanszaak is de reële vestiging vaak hetzelfde als het woonadres. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister va...
TIR-carnets
... douanerechten en belastingen. Er is een balans tussen de verantwoordelijkheid van de douane-autoriteiten en de behoeften van de inter...
Kan ik mijn kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs per post of e-mail doorgeven aan de NIWO?
... gegevens alleen via het NIWO-ondernemersloket doorgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor de opgave van deze gegevens en de juistheid hiervan.&n...
Wanneer wordt een vervoersmanager ongeschikt verklaard?
... de grenswaarde van het aantal ERRU-strafpunten overschrijdt en (mede) verantwoordelijk kan worden gehouden voor de overtredingen. Dit zal uit het ...
Is ERRU ook van toepassing in het Verenigd Koninkrijk?
... bij de autoriteiten van het Verenigd Koninkrijk is nog geen eenduidig antwoord gekomen op de vraag of het Verenigd Koninkrijk is aangesloten op...
Reële vestiging
... uit. Voor een eenmanszaak is de reële vestiging vaak hetzelfde als het woonadres. De onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister va...
Voertuigregister
... Het is een persoonsgebonden inlogmiddel met een gebruikersnaam, wachtwoord en een sms-controle. U mag het niet aan anderen overdragen. ...
e-CMR digitale vrachtbrief
... Vervoerders merken in eerste instantie niets van deze wijziging: zij kunnen gewoon gebruik blijven maken van de e-CMR zoals zij gewend zijn. Geduren...
Meldpunt misstanden transportsector
... van chauffeurs (niet zijnde collegiale inleen), het uittreden (buitengewoon in- en uittreden van vennoten) van een vennoot uit...
Bedankt
... We beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen.  
Nevenfuncties
... Financieel Toezicht, een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie drs. D. Meij...
Privacyverklaring
... gebied van het goederenvervoer over de weg. De NIWO is als verwerkingsverantwoordelijke verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertro...
Disclaimer
... samengesteld door andere organisaties dan de NIWO, en dat de NIWO niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website...
Bestuurdersattest goederenvervoer
... CBR (code95) worden aangegeven. Als de chauffeur niet in Nederland woont, maar wel de nascholing in Nederland heeft gedaan, dan kan een&n...
Betrouwbaarheid
... VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen, in de lidstaat waar de eigenaar woont. Een onderneming met een andere rechtsvorm, zoals BV of&nbs...
Binnenlandse vergunning
... Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen, in de EU-lidstaat waar deze persoon woont. Een onderneming met een andere rechtsvorm, zoals BV of&nbs...
Wijziging vervoersmanager
... beschikken over een vakdiploma binnenland en een vakdiploma buitenland. Tegenwoordig is dat één vakdiploma, maar voor 2011 was e...
Welke Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) moet ik aanvragen?
... Deze moet aangevraagd worden in de EU-lidstaat waar de eigenaar woont. Is de onderneming een BV, een VOF, CV of een maatschap? Dan vra...
Organisaties in het wegvervoer
... logistiek dienstverleners. TLN is een vereniging met 5.000 leden. TLN vertegenwoordigt de belangen van haar leden: lokaal, regionaal, nationaal en E...
Openingstijden en contact
... met eHerkenning, niveau 3 of hoger       Contactpersoon Woo De heer Dunger   070 - 3992011   info@niwo.nl&...
Home
... vergunning u aan moet vragen? Onze vergunningen-wizard geeft u het antwoord binnen een paar muisklikken: simpel, snel en doeltreffend. Duur:...
Organisatie
... bestuursorgaan (zbo). De NIWO voert haar taken zelfstandig uit en legt verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De ...
VIHB-registratie afval
... Formaat is A4. De exemplaren zijn niet genummerd. Er zijn exemplaren met het woord ORIGINEEL en KOPIE. Op het voertuig moet altijd een origineel of...
Eurovergunning
... Formaat is A4. Er zijn meerdere echtheidskenmerken aangebracht, zoals: het woord 'origineel' en 'kopie' in zilverdruk een kenmerk...
Vergunningbewijzen
... gewaarmerkt afschrift' van de Eurovergunning, ook herkenbaar aan het woord  'kopie' rechtsboven. Het dient onderweg als b...