Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

NIWO bestaat 75 jaar

NIWO bestaat 75 jaar
 

17 mei 2021 - Op 17 mei 2021 was het vijfenzeventig jaar geleden dat de NIWO werd opgericht. In het voorwoord van het herdenkingsboek dat werd geschreven naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van de NIWO werd verondersteld dat men ''in 1946 niet had kunnen bevroeden dat de NIWO na 50 jaar nog springlevend zou zijn”. Dat was dus in 1996.

Anno 2021 is de NIWO nog steeds springlevend en de NIWO bewijst onverkort haar nut als zelfstandig bestuursorgaan op het terrein van de vergunningverlening (c.a.) voor het wegtransport. 

Het voornaamste doel in 1946 was orde op zaken te stellen in de naoorlogse periode waarin chaotische toestanden in het internationaal wegvervoer dreigden te ontstaan. Als belangengroepering gestart werd de NIWO al snel omgevormd tot een stichting met overheidsbevoegdheden, onder andere de vergunningverlening voor het grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg. Anno 2021 is de kerntaak nog steeds de vergunningverlening. Een publieke taak die we uitvoeren op een zorgvuldige en snelle wijze met de regelgeving als dwingend kader én met focus op de belangen van de klant, de aanvrager. 
 

De NIWO. Springlevend en ambitieus: een moderne publieke dienstverlener die zo veel als mogelijk dat ene overheidsloket voor het wegvervoer wil zijn. 

Gerelateerde artikelen

c-BRTA

Zuid-Afrikaanse delegatie bezoekt de NIWO

Als onderdeel van het Memorandum of Understanding (MoU) dat vorig jaar werd ondertekend tussen NIWO en het Zuid-Afrikaanse c-BRTA, bezocht een delegatie van c-BRTA vorige week de NIWO.

Lees verder
eurovergunning-origineel

Gevolg van invoering nieuwe regels van het mobiliteitspakket

Een kleine categorie van voertuigen met  laadvermogen van 500 kg of minder én toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg gaat onder de vergunningplicht vallen.

Lees verder
Tweede Kamer RCG_3178-1920

Wijziging Wet wegvervoer goederen naar Tweede Kamer

In 2020 heeft het Europese parlement het mobiliteitspakket aangenomen. De nieuwe regels moeten geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel tot wijziging van de WWG  ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. 

Lees verder