Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Zoekresultaten: voertuigregister

Voertuigregister wordt op 11 mei geopend
... eerder aangekondigd opent de NIWO binnenkort het online voertuigregister, waarin transportbedrijven met een Eurovergunning voertuigen en aantal ...
Hoe registreer ik de kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs in het voertuigregister?
... de handleiding raadplegen. De handleiding staat op de informatiepagina van het voertuigregister: www.niwo.nl/vr...
Welke gegevens registreer ik in het voertuigregister?
... registreert in het voertuigregister de kentekens van alle voertuigen waarmee uw vervoersonderneming feitelijk vervoersactiviteiten uitvoert. Daarnaa...
Is het doorgeven van mijn kentekens, het aantal chauffeurs en werknemers verplicht?
... vergunningverlening van de NIWO is ingetreden, is het gebruik van het voertuigregister verplicht. Naar verwachting zal dat eind 2022 of begi...
Wat zijn de consequenties voor het niet registreren van de kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs?
... NIWO kan aan de hand van het niet (juist) invullen van het voertuigregister besluiten om een onderzoek in te stellen, vergunningbewijzen terug te v...
Wordt het papieren vergunningbewijs vervangen door het voertuigregister?
... Echter, de vergunninghouders moeten nu ook hun wagenpark registeren in het voertuigregister....
Heb ik eHerkenning nodig voor het voertuigregister?
... Het voertuigregister is alleen toegankelijk via het NIWO-ondernemersloket. U kunt alleen inloggen met eHerkenning niveau 3 of hoger. Meer informat...
Kan ik mijn kentekens en het aantal werknemers en chauffeurs per post of e-mail doorgeven aan de NIWO?
U kunt deze gegevens alleen via het NIWO-ondernemersloket doorgeven. U bent zelf verantwoordelijk voor de opgave van deze gegevens en de juisthei...
Kan ik mijn kentekengegevens ook zonder eHerkenning doorgeven?
... het NIWO-ondernemersloket. Hierdoor kan het zijn dat het uw wagenpark in het voertuigregister niet actueel is. Het beheren en wijzigen van de aange...
Ik huur tijdelijk een voertuig? Moet ik dit kenteken ook registreren in het voertuigregister?
... u dient een gehuurd voertuig ook te registeren in het voertuigregister. Uw registratie is pas compleet als u dit voertuig heeft geactiveerd. Hierm...
Wat wordt bedoeld met terbeschikkingstelling?
... het voertuigregister wordt  gevraagd naar het type terbeschikkkingstelling. Hiermee wordt de relatie tussen het voertuig en de ondernemin...
Ik heb een voertuig niet meer zelf in gebruik (verkocht/verhuurd/etc.). Moet ik dat doorgeven?
... wijzigingen in het wagenpark geeft u door in het voertuigregister. Indien een eerder geregistreerd voertuig niet meer door u wordt ingezet, moet ...
Ik heb iemand nieuw aangenomen/ingehuurd, moet ik dat doorgeven bij het voertuigregister?
het jaar hoeft u wisselingen niet door te geven.  U registreert jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en ch...
Wanneer moet ik het aantal werknemers en chauffeurs opgeven?
registreert jaarlijks en uiterlijk op 31 januari het totale aantal werknemers en chauffeurs dat op 31 december van het voorgaande jaar in dienst dan...
Wat moet ik invullen bij het aantal werknemers en chauffeurs?
vult u het aantal werknemers en chauffeurs dat in dienst is van of op een andere manier ter beschikking gesteld is aan de onderneming, zoals bijv...
Ik ben vennoot / eigenaar van de onderneming en ik rij zelf op mijn wagen(s). Ik sta niet op de loonlijst en er zijn geen werknemers. Wat moet ik aangeven bij de aantallen werknemers en chauffeurs?
het aantal werknemers geeft u het getal ‘0’ op. U staat immers niet op de loonlijst en dus is er geen sprake van een dienstverband. Bi...
Waarom kan ik slechts een beperkt aantal voertuigen registreren?
kunt maximaal het aantal voertuigen registreren waarvoor een vergunningbewijs is afgegeven. Indien u meer voertuigen wilt opvoeren, vraagt u eerst m...
Wordt het kenteken in het voertuigregister gekoppeld aan een vergunningbewijs?
... Het algemene doel van het voertuigregister is dat de NIWO zekerheid heeft dat een vergunninghouder over één of meer voertuigen besc...
De voertuigen worden gehuurd van de holding of een andere rechtspersoon binnen het concern. Wat moet ik invoeren bij terbeschikkingstelling?
is feitelijk een huur constructie, maar aangezien de voertuigen binnen hetzelfde concern vallen ziet de NIWO dat als ‘Eigendom’. Bij t...
Vanaf wanneer kunnen de kentekens geregistreerd worden?
... mei 2022 is het voertuigregister geopend op het NIWO-ondernemersloket. U kunt het voertuigregister onder ‘producten’ terugvinden.&nb
Waar vind ik het voertuigregister?
... voertuigregister is een module op het NIWO-ondernemersloket.  ondernemersloket.niwo.nl -> voertuigregister Om toegang te krijgen...
Welke kentekens registreer ik in het voertuigregister?
... ook op het voertuig liggen.   De registratie van de kentekens in het voertuigregister dient op dagbasis juist te zijn en is pas compleet wa...
Waarom kan ik niet met DigiD inloggen?
NIWO werkt met eHerkenning. Dit is gekoppeld aan het KVK-nummer van een onderneming. DigiD is gekoppeld met de het BSN-nummer van een persoon. Voor...
Wat doe ik met vergunningbewijzen die ik niet meer nodig heb? Bijvoorbeeld als het voertuig verkocht is?
... u de voertuigen gaat inzetten, moet u de voertuigen wel registreren in het voertuigregister. ...
Voertuigregister is geopend
... het NIWO-ondernemersloket is op 11 mei 2022 het online voertuigregister geopend. Dat betekent dat alle Nederlandse transportbedrijven met een Eurov...
voertuigregister
is een artikel om een button te maken om FAQ te filteren Artikelblok: artikel: vergelijkbaar met: categorie FAQ Artikelblok: uitklapper met tag: i...
Bij de aanvraag via het ondernemersloket heb ik mijn kentekens doorgegeven, maar na verlening van de vergunning heb ik een bericht gekregen dat mijn kentekengegevens niet in het voertuigregister worden geregistreerd. Waarom is dat?
... aangeleverd en daardoor kon de NIWO de kentekengegevens niet verwerken in het voertuigregister. U dient de kentekengegevens via het NIWO-ondernemers...
Voertuigregister
voor Eurovergunninghouders   ONLY FOR DUTCH COMPANIES WITH NIWO-EUROLICENCE  NUR FÜR NIEDERLÄNDISCHE TRANSPO...
Digitaal communiceren met de NIWO
... het mobiliteitspakket, van de Europese Unie. Dat digitale register heet het Voertuigregister. Het Voertuigregister is nu nog niet actief, maar zal...
vr
... url voor informatiepagina voertuigregister www.niwo.nl/vr   korte url voor informatiepagina voertuigregister www.niwo.nl/vr  
Ik heb een foutief kenteken geregistreerd, maar ik het niet meer wijzigen. Wat nu?
... het voertuigregister is het niet mogelijk om een kenteken te wijzigen. Het is wel mogelijk om het kenteken af te melden / inactief te maken. Indien...
Reële vestiging
... van het voertuig. De voertuigen kunt u aanmelden in het voertuigregister....
Vergunningbewijzen
... of lease-overeenkomst van het voertuig. De voertuigen kunt u aanmelden in het voertuigregister. Aanvragen Extra vergunningbewijzen vraagt u aan ...