Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Digitaal communiceren met de NIWO

**dit bericht is op 14 december 2021 als nieuwsbrief verstuurd***

Beste ondernemer in het beroepsgoederenvervoer over de weg,
 
eHerkenning

Hierbij wil de NIWO u wijzen op de noodzaak om eHerkenning niveau 3 te regelen voor het jaar 2022. Met eHerkenning kunt u veilig inloggen om online uw zaken met de overheid te regelen. Op die manier weten organisaties zeker wie u zegt dat u bent én dat u mag doen wat u wilt doen. Daarnaast heeft u de extra zekerheid dat de site waar u inlogt betrouwbaar en veilig is. Hoe hoger het niveau van eHerkenning, hoe meer gevoelige informatie u kunt uitwisselen. Tot slot is eHerkenning persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan of te delen met anderen. Al deze extra zekerheden zorgen ervoor dat u veilig kunt inloggen. Het grote gemak is dat u met eHerkenning bij meerdere organisaties kunt inloggen. Het is dus niet meer nodig dat u voor elke partij aparte accounts en inlogcodes nodig heeft, maar u kunt dankzij eHerkenning met meerdere partijen zaken doen.

Zaken doen met de NIWO
Op dit moment kan een aanvraag per post, per e-mail of online via het ondernemersloket bij de NIWO ingediend worden. Dit verandert in de loop van volgend jaar. De NIWO zal vanaf dan namelijk digitaal communiceren via het ondernemersloket verplicht stellen. Dit kan op grond van een wijziging van afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Die wijziging houdt in dat overheidsinstanties van ondernemingen (waaronder eenmanszaken) kunnen en mogen eisen dat zij uitsluitend digitaal aanvragen indienen. Dit wijzigingsvoorstel wordt naar verwachting in december 2021 door de Tweede Kamer aangenomen. De elektronische weg voor het indienen van een vergunningaanvraag is geregeld in artikel 2:15, eerste lid, van de Awb.

Digitale communicatie wenselijk en noodzakelijk
De NIWO vindt het verplicht stellen van de digitale weg wenselijk, omdat een aanvraag ingediend via het ondernemersloket leidt tot een efficiënte en veelal snellere behandeling van de aanvraag. Daarnaast zijn de vergunninghouders van de NIWO vanaf aankomend jaar verplicht om de kentekens, waarvoor een vergunningbewijs is afgegeven, te registeren in een digitaal register. Dit volgt verplichtend uit nieuwe regelgeving, het mobiliteitspakket, van de Europese Unie. Dat digitale register heet het Voertuigregister. Het Voertuigregister is nu nog niet actief, maar zal in de loop van 2022 opengesteld worden op het ondernemersloket van de NIWO: ondernemersloket.niwo.nl.

eHerkenning niveau 3
Het ondernemersloket kan enkel gebruikt worden door in te loggen met eHerkenning niveau 3 of hoger. De NIWO adviseert haar vergunninghouders dan ook om zo snel mogelijk eHerkenning niveau 3 aan te vragen bij één van de leveranciers. Meer informatie over de eHerkenning niveau 3 vindt u op www.eherkenning.nl
 
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de NIWO.

Met vriendelijke groet,

Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie
G.J. Olthoff,
directeur

Gerelateerde artikelen

c-BRTA

Zuid-Afrikaanse delegatie bezoekt de NIWO

Als onderdeel van het Memorandum of Understanding (MoU) dat vorig jaar werd ondertekend tussen NIWO en het Zuid-Afrikaanse c-BRTA, bezocht een delegatie van c-BRTA vorige week de NIWO.

Lees verder
eurovergunning-origineel

Gevolg van invoering nieuwe regels van het mobiliteitspakket

Een kleine categorie van voertuigen met  laadvermogen van 500 kg of minder én toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg gaat onder de vergunningplicht vallen.

Lees verder
Tweede Kamer RCG_3178-1920

Wijziging Wet wegvervoer goederen naar Tweede Kamer

In 2020 heeft het Europese parlement het mobiliteitspakket aangenomen. De nieuwe regels moeten geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel tot wijziging van de WWG  ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. 

Lees verder