Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

De betrouwbaarheid van de onderneming en de vervoersmanager moet worden aangetoond.

U toont dit aan met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). 

  • Controleer eerst of u een VOG NP en/of RP moet aanvragen.
  • De screeningsautoriteit Justis van het ministerie van Justitie en Veiligheid geeft deze verklaringen af. 
  • De NIWO accepteert alleen VOG's die zijn afgegeven met het juiste screeningsprofiel.
  • De NIWO accepteert alleen VOG's die maximaal twee maanden oud zijn.

Welke VOG? NP of RP

  • De eigenaar van een eenmanszaak moet een VOG Natuurlijke Personen (VOG NP) aanvragen, in de lidstaat waar de eigenaar woont.
  • Een onderneming met een andere rechtsvorm, zoals BV of VOF, moet een VOG Rechtspersonen (VOG RP) aanvragen: zowel de onderneming, als haar bestuurders / vennoten worden gescreend. Voor een VOG RP wordt een bestuurder/vennoot met een buitenlandse nationaliteit niet gescreend. Er moet aanvullend een VOG NP worden aangevraagd in de EU-lidstaat waar deze persoon woont (bijv. Nederland).
  • Als er een vervoersmanager is aangetrokken, dan moet voor deze persoon aanvullend een VOG NP worden aangevraagd, in de EU-lidstaat waar de vervoersmanager woont.   

Hoe vraag je een VOG met het juiste screeningsprofiel? 

Wet Bibob en ERRU
Bij elke vergunningaanvraag bekijkt de NIWO ook of de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) moet worden toegepast. De NIWO kan op grond van de Wet Bibob een aanvraag afwijzen, een vergunning intrekken of aan voorschriften verbinden als een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning voor criminele doeleinden wordt of zal worden gebruikt. De NIWO heeft de werkwijze vastgelegd in de Beleidsregel Bibob. Bij elke vergunningaanvraag controleert de NIWO ook het ERRU-sanctieregister.