Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

Isis Bindels in raad van advies

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft Isis Bindels per 1 oktober 2021 benoemd als lid van de raad van advies van de NIWO. De benoeming geldt voor vier jaar. Zij volgt Hans Gortemaker op, aan het einde van zijn benoemingstermijn.

Mevrouw Bindels (1971) is sinds 1995 werkzaam als accountant bij PricewaterhouseCoopers Accountants (PwC). Zij was jarenlang voorzitter van de sectorgroep Transport & Logistiek. Later is zij binnen PwC overgestapt naar de Publieke Sectorgroep, waarin zij zich richt op de zorgsector en aan rijksoverheidgerelateerde organisaties, waaronder zelfstandige bestuursorganen.
 
Over de raad van advies
De raad van advies bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De raad van advies adviseert de directie gevraagd of ongevraagd over de uitvoering van de aan de directie opgedragen taken en belangrijke bestuursbesluiten van de directie. De raad van advies ziet toe op de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, de financiële jaarverslaggeving en het opstellen van de begroting, en op de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Over de NIWO
De Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) verleent op grond van de Wet wegvervoer goederen de vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg. Elk transportbedrijf in Nederland dat beroepsgoederenvervoer over de weg verricht moet in bezit zijn van deze vergunning. Op dit moment zijn er ruim 15.000 bedrijven in bezit van een geldige (Euro)vergunning. Samen zetten zij meer dan 120.000 vrachtvoertuigen en/of bestelwagens in.
De NIWO is sinds 1 januari 2017 een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). De NIWO voert haar taken zelfstandig uit en legt verantwoording af aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De minister verleent goedkeuring aan de jaarrekening en de hoogte van de tarieven en benoemt de directeur en de leden van de raad van advies. Hoofdtaak van de NIWO is het verlenen van vergunningen aan de Nederlandse transportsector. De NIWO draagt op deze manier al vele jaren bij aan het goed functioneren van de markt voor binnenlands en internationaal wegvervoer.

Gerelateerde artikelen

c-BRTA

Zuid-Afrikaanse delegatie bezoekt de NIWO

Als onderdeel van het Memorandum of Understanding (MoU) dat vorig jaar werd ondertekend tussen NIWO en het Zuid-Afrikaanse c-BRTA, bezocht een delegatie van c-BRTA vorige week de NIWO.

Lees verder
eurovergunning-origineel

Gevolg van invoering nieuwe regels van het mobiliteitspakket

Een kleine categorie van voertuigen met  laadvermogen van 500 kg of minder én toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg gaat onder de vergunningplicht vallen.

Lees verder
Tweede Kamer RCG_3178-1920

Wijziging Wet wegvervoer goederen naar Tweede Kamer

In 2020 heeft het Europese parlement het mobiliteitspakket aangenomen. De nieuwe regels moeten geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel tot wijziging van de WWG  ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. 

Lees verder