Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Proef e-CMR verlengd

De proef met de digitale vrachtbrief, de e-CMR, wordt tot 2025 verlengd. Dit heeft het Benelux Comité van Ministers besloten. De eCMR wordt gebruikt voor vervoer binnen de Benelux en is een veilig en betrouwbaar alternatief voor de papieren vrachtbrief.

De eerste pilot heeft goede resultaten opgeleverd: een digitale vrachtbrief bleek, vanuit perspectief van handhaving- en controle, onder bepaalde voorwaarden minstens even veilig en betrouwbaar als een papieren vrachtbrief. De eerste pilot loopt eind 2020 af. Vervoerders kunnen door de verlenging tot 2025 gebruik blijven maken van de voordelen van de e-CMR.

Het gebruik van het aantal vrachtbrieven is sinds het begin van de pilot (2017) gestegen. Tijdens de coronacrisis nam het gebruik van de digitale vrachtbrief zelfs met 50% toe. De e-CMR is een 'touchless' alternatief voor de papieren vrachtbrief die van hand tot hand gaan, en dus een risico vormen in relatie tot het coronavirus.

e-CMR in heel Europa
De pilot is ook verlengd met het oog op de implementatie van de Electronic Freight Transport Information verordening (eFTI). Deze is sterk op de Benelux-proef geïnspireerd. Deze verordening verplicht overheden grote delen van de e-CMR digitaal te accepteren vanaf augustus 2025. Om dit mogelijk te maken, en het gebruik van de e-CMR verder te promoten, wordt binnen het kader van de Benelux pilot een Access Point ontwikkeld. Dit maakt het delen van de data tussen overheden, vervoerders en autoriteiten gemakkelijker. Verwacht wordt dat dit Access Point in 2021 wordt gerealiseerd. Vervoerders merken in eerste instantie niets van deze wijziging: zij kunnen gewoon gebruik blijven maken van de e-CMR zoals zij gewend zijn. Gedurende de looptijd van de proef kan stapsgewijs uitgebreid worden met bijkomende serviceproviders en bijkomende functionaliteiten. 

Via de Benelux-proef, die als ‘living lab’ kan fungeren, kunnen de Benelux-landen mede richtinggevend zijn voor de wijze waarop de Verordening geïmplementeerd wordt. Het is de bedoeling dat het e-CMR-platform tegen 2025 uiteindelijk geïntegreerd zal worden in de Europese eFTI platform structuur.

Lees ook:
 Benelux levert maatwerk met hernieuwd Besluit voor de digitale vrachtbrief, 1 december 2020, Benelux

Gebruik vrachtbrief in de Benelux
De vrachtbrief (of 'CMR') is een qua aantallen zeer belangrijk document, waarvan er binnen de Benelux jaarlijks ongeveer 70 miljoen worden uitgegeven. Tot 2016 waren vrachtbrieven alleen in papieren vorm toegelaten. Transporteurs kunnen sinds 2017 ongelimiteerd gebruik van de digitale vrachtbrief (e-CMR), mits zij hun e-CMR’s betrekken van één van de dertien in het kader van de proef toegelaten e-CMR leveranciers. 

Rol van de NIWO
De NIWO heeft in Nederland erkenningen om e-CMR software te mogen leveren verstrekt aan softwareleveranciers:  lijst softwareleveranciers met erkenning.
 

Gerelateerde artikelen

c-BRTA

Zuid-Afrikaanse delegatie bezoekt de NIWO

Als onderdeel van het Memorandum of Understanding (MoU) dat vorig jaar werd ondertekend tussen NIWO en het Zuid-Afrikaanse c-BRTA, bezocht een delegatie van c-BRTA vorige week de NIWO.

Lees verder
eurovergunning-origineel

Gevolg van invoering nieuwe regels van het mobiliteitspakket

Een kleine categorie van voertuigen met  laadvermogen van 500 kg of minder én toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg gaat onder de vergunningplicht vallen.

Lees verder
Tweede Kamer RCG_3178-1920

Wijziging Wet wegvervoer goederen naar Tweede Kamer

In 2020 heeft het Europese parlement het mobiliteitspakket aangenomen. De nieuwe regels moeten geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel tot wijziging van de WWG  ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. 

Lees verder