Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Bij elke vergunningaanvraag bekijkt de NIWO ook of de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) moet worden toegepast. De NIWO kan op grond van de Wet Bibob een aanvraag afwijzen, een vergunning intrekken of aan voorschriften verbinden als een ernstig gevaar bestaat dat de vergunning voor criminele doeleinden wordt of zal worden gebruikt. De NIWO heeft de werkwijze vastgelegd in de Beleidsregel Bibob.