Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Brexit: Bestuurdersattesten voor Britse chauffeurs

Vrachtwagenchauffeurs van buiten de Europese Unie mogen bij een Nederlandse transportonderneming als chauffeurs aan de slag als voor hen aan de desbetreffende transportondernemer een bestuurdersattest is afgegeven. Omdat het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) is getreden en de daarmee samenhangende overgangsperiode per 31 december 2020 afloopt, moeten Britse chauffeurs die in dienst zijn van een Nederlandse onderneming in het bezit zijn van een bestuurdersattest.

Het bestuurdersattest houdt de officiële bevestiging in, dat deze niet EU-chauffeur bij deze Nederlandse transportonderneming in dienst is (of door een Nederlandse onderneming ter beschikking is gesteld) en dat voor deze chauffeur de arbeidsvoorwaarden en voorwaarden inzake beroepsopleiding voor chauffeurs gelden, zoals die voor elke chauffeur in Nederland gelden.

Dit betekent dat de Nederlandse werkgever (dus: de Nederlandse transportonderneming) een bestuurdersattest voor deze chauffeur moet aanvragen bij de NIWO. De aanvraagkosten bedragen € 135,-. Het bestuurdersattest wordt door de NIWO afgegeven onder de volgende voorwaarden:

  • De Nederlandse transportonderneming moet over een geldige Eurovergunning beschikken.
  • De aanvraag voor een bestuurdersattest moet voor 1 februari 2021 bij de NIWO worden ingediend. Hiervoor moet u gebruik maken van het Ondernemersloket van de NIWO.
  • De betreffende chauffeurs beschikken over een geldig Brits rijbewijs en een geldige Britse code 95.
  • De Nederlandse transportonderneming moet een verklaring van dienstbetrekking verstrekken aan de chauffeur (deze verklaring is aan te vragen bij de KIWA). Hieruit moet blijken dat de chauffeur in 2020 in dienst was van de transportonderneming.


De Nederlandse transportonderneming stelt het bestuurdersattest ter beschikking aan zijn Britse chauffeur, wanneer deze een voertuig bestuurt waarmee vervoer wordt verricht onder dekking van de Eurovergunning van deze vervoerder.

Voor de geldigheidsduur van het bestuurdersattest wordt aangesloten bij de aanvraag te overleggen documenten, namelijk het document dat als eerste verloopt. De maximale geldigheidsduur van een bestuurdersattest is 5 jaar.

Gerelateerde artikelen

c-BRTA

Zuid-Afrikaanse delegatie bezoekt de NIWO

Als onderdeel van het Memorandum of Understanding (MoU) dat vorig jaar werd ondertekend tussen NIWO en het Zuid-Afrikaanse c-BRTA, bezocht een delegatie van c-BRTA vorige week de NIWO.

Lees verder
eurovergunning-origineel

Gevolg van invoering nieuwe regels van het mobiliteitspakket

Een kleine categorie van voertuigen met  laadvermogen van 500 kg of minder én toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg gaat onder de vergunningplicht vallen.

Lees verder
Tweede Kamer RCG_3178-1920

Wijziging Wet wegvervoer goederen naar Tweede Kamer

In 2020 heeft het Europese parlement het mobiliteitspakket aangenomen. De nieuwe regels moeten geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel tot wijziging van de WWG  ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. 

Lees verder