Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Een onderneming moet voldoende financiële draagkracht hebben. Het risicodragend vermogen moet € 9.000 zijn bij de inzet van één voertuig. Voor elk volgend voertuig komt daar € 5.000 bij. Het risicodragend vermogen bestaat uit het eigen vermogen, eventueel aangevuld met overwaarde en/of een achtergestelde lening. De onderneming toont dit aan met een (openings)balans, eventueel aangevuld met een vermogensopstelling of de meest recente jaarcijfers.

Daarnaast moet een samenstellingsverklaring worden overgelegd van een financieel deskundige die is aangesloten bij de NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants), de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) of RB (Register Belastingadviseurs). De samenstellingsverklaring moet opgesteld zijn volgens de bepalingen in het Onderzoeksprotocol aanvraag en verlenging Eurovergunning.

Als een aanvraag vóór 1 oktober wordt ingediend, dan accepteert de NIWO de jaarrekening over maximaal twee jaar voorafgaand aan het lopende jaar. Als een aanvraag ná 1 oktober wordt ingediend, dan wordt alleen de jaarrekening over het daaraan voorafgaande jaar geaccepteerd.

Bij de beslissing op uw aanvraag stelt de NIWO vast of uw bedrijf wordt aangemerkt als zogeheten risicobedrijf. Hiervan is sprake als uw eigen vermogen is aangevuld met een achtergestelde lening of als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen t.o.v. totale vermogen) lager is dan 20%. De NIWO toetst deze bedrijven jaarlijks op de eis van financiële draagkracht. Een risicobedrijf moet dit aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling of een belastingaangifte aantonen. 
Meer informatie over: Risicobedrijf