Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

 

Header

NIWO bemiddelaar European Electronic Toll Service (EETS)

Op 19 oktober 2021 is de Wet implementatie EETS-richtlijn in werking getreden. EETS staat voor European Electronic Toll Service (Europese elektronische tolheffingsdienst). De wet implementeert in Nederland de EU-Richtlijn 2019/520 ten aanzien van de interoperabiliteit van elektronische tolheffingssystemen voor het wegverkeer en ter facilitering van wegentol in de Unie.
 
Met deze wet wordt het mogelijk om houders of eigenaren van voertuigen zowel een nationale als een Europese elektronische tolheffingsdienst (EETS) aan te bieden. Gebruikers van EETS kunnen dan onder één overeenkomst aan tolverplichtingen voldoen in alle elektronische tolheffingsgebieden waar de EETS-aanbieder is geaccrediteerd.
 
De EETS-richtlijn verplicht iedere lidstaat, met ten minste één EETS-gebied, een bemiddelende instantie aan te wijzen of in te stellen. Dit om bemiddeling mogelijk te maken tussen tolheffers die op het grondgebied van de lidstaat gelegen EETS-gebied actief zijn en EETS-aanbieders die met die tolheffers overeenkomsten hebben gesloten of daarover onderhandelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de NIWO aangewezen als de bemiddelende instantie die kan bemiddelen tussen de tolheffer en een EETS-aanbieder bij geschillen over de contractuele relatie of onderhandelingen. De NIWO is ontvankelijk voor alle contractuele geschillen tussen tolheffers en EETS-aanbieders, maar met name geschillen die zien op de beginselen inzake vergoedingen voor EETS-aanbieders en op de vraag of de door een tolheffer aan EETS-aanbieders opgelegde contractvoorwaarden niet-discriminerend zijn.
 
De NIWO zal fungeren als tussenpersoon, tussen tolheffer en toldienstaanbieder en bemiddelaar, conform de eisen die de Wet implementatie EETS-richtlijn hieraan stelt. De NIWO verwelkomt deze nieuwe taak als bemiddelende instantie!
 
EETS-aanbieder
Wilt u als EETS-aanbieder, gevestigd in Nederland, tol gaan heffen op de manier waarop dat in Europa is geregeld? Dan moet u een registratie als EETS-aanbieder bij de RDW aanvragen. 
Meer informatie: Registratie voor EETS-aanbieder aanvragen bij de RDW
 
Tolgebieden

Voor Nederland beheert de RDW het EETS-register. Tolheffers en EETS-aanbieders kunnen dit register in de toekomst bijvoorbeeld gebruiken om na te gaan welke tolgebieden er zijn in Nederland en welke EETS-aanbieders daarbij zijn aangesloten. Nederland heeft nu nog geen EETS-gebieden. 
Bekijk hier: EETS-register 

 

Gerelateerde artikelen

c-BRTA

Zuid-Afrikaanse delegatie bezoekt de NIWO

Als onderdeel van het Memorandum of Understanding (MoU) dat vorig jaar werd ondertekend tussen NIWO en het Zuid-Afrikaanse c-BRTA, bezocht een delegatie van c-BRTA vorige week de NIWO.

Lees verder
eurovergunning-origineel

Gevolg van invoering nieuwe regels van het mobiliteitspakket

Een kleine categorie van voertuigen met  laadvermogen van 500 kg of minder én toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg gaat onder de vergunningplicht vallen.

Lees verder
Tweede Kamer RCG_3178-1920

Wijziging Wet wegvervoer goederen naar Tweede Kamer

In 2020 heeft het Europese parlement het mobiliteitspakket aangenomen. De nieuwe regels moeten geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel tot wijziging van de WWG  ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. 

Lees verder