Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Een overheid die er is voor iedereen

** Dit bericht is afkomstig van het Netwerk van publieke dienstverleners, waar de NIWO deel van uitmaakt.**

De publieke dienstverleners van Nederland willen samen met het nieuwe kabinet aan de slag om de plannen uit het coalitieakkoord uit te voeren ‘zodat burgers een overheid ontmoeten die er is voor iedereen: betrouwbaar, dienstbaar, dichtbij en rechtvaardig’.

Dat schrijft het Netwerk van Publieke Dienstverleners, met daarin bestuurders van onder meer Rijkswaterstaat, UWV, CBR, Kadaster, DUO, Nationale Politie, Belastingdienst en Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), in een eerste reactie op het woensdag gepresenteerde coalitieakkoord.

De publieke dienstverleners noemen het verheugend dat in het nieuwe coalitieakkoord ruim aandacht is voor de uitvoering in Nederland. Dat is de plek waar de belofte om meer aandacht te hebben voor de menselijke maat en de burger centraal te stellen moet worden waargemaakt.

Dat kan alleen, zo benadrukken de bestuurders, als er voldoende tijd wordt genomen om de plannen uit het coalitieakkoord uit te werken en te implementeren. Daarnaast moeten uitvoeringsorganisaties voldoende ruimte krijgen om de plannen op basis van hun expertise te kunnen uitvoeren en is er voldoende structurele financiering nodig om de plannen te realiseren.

Het akkoord geeft op veel punten vertrouwen dat de uitvoering serieus wordt genomen en de ruimte krijgt, stellen de bestuurders in hun brief. Maar er zijn ook nog onduidelijkheden, bijvoorbeeld of de plannen ook in de tijd en in samenloop met elkaar realiseerbaar zijn. De publieke dienstverleners verwachten daarom dat uitgewerkte plannen die naar de Kamer gaan voorzien zullen zijn van uitvoeringstoetsen. Ook de financiële onderbouwing vraagt om meer duidelijkheid. ‘We kunnen nu  onvoldoende inschatten of de plannen ook worden voorzien van voldoende, structurele financiële basis. Zonder adequate financiële middelen is het niet mogelijk om de plannen effectief, efficiënt en structureel tot uitvoering te brengen.’

Daarnaast vragen de publieke dienstverleners aandacht voor de stapeling van wetten en beleidsvoornemens over het fysieke domein, het veiligheidsdomein en het sociaal domein heen. Maatregelen in het ene domein, kunnen een negatieve uitwerking hebben in het andere. ‘Het is heel belangrijk dat politiek, beleid en uitvoering in de aankomende periode aandacht blijven houden voor de onvoorziene, ongewenste effecten van deze stapeling.’

De bestuurders doen tot slot een oproep aan het nieuwe kabinet om gedurende de gehele kabinetsperiode in gesprek te blijven en samen te werken met de publieke dienstverleners.

Quick-scan op het regeerakkoord
Bijlage: de organisaties in het Netwerk van Publieke dienstverleners (NPD)


Lees het volledige bericht op de website van het Netwerk van Publieke Dienstverleners

Gerelateerde artikelen

c-BRTA

Zuid-Afrikaanse delegatie bezoekt de NIWO

Als onderdeel van het Memorandum of Understanding (MoU) dat vorig jaar werd ondertekend tussen NIWO en het Zuid-Afrikaanse c-BRTA, bezocht een delegatie van c-BRTA vorige week de NIWO.

Lees verder
eurovergunning-origineel

Gevolg van invoering nieuwe regels van het mobiliteitspakket

Een kleine categorie van voertuigen met  laadvermogen van 500 kg of minder én toelaatbare maximum massa van meer dan 2500 kg gaat onder de vergunningplicht vallen.

Lees verder
Tweede Kamer RCG_3178-1920

Wijziging Wet wegvervoer goederen naar Tweede Kamer

In 2020 heeft het Europese parlement het mobiliteitspakket aangenomen. De nieuwe regels moeten geïmplementeerd worden in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel tot wijziging van de WWG  ligt nu ter behandeling bij de Tweede Kamer. 

Lees verder