Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

CEMT-vergunning

Direct online aanvragen

Voor vervoer op landen buiten de Europese Unie (EU) is een CEMT-vergunning nodig. Met de CEMT-vergunning kan beroepsvervoer gedaan worden naar, van en door de 44 landen die bij de CEMT zijn aangesloten. De CEMT-vergunning is altijd in aanvulling op uw Eurovergunning(bewijs).

Wat is het     CEMT-landen     Aanvragen     Voorwaarden     FAQ

Wat is het?

Een CEMT-vergunning is één kalenderjaar geldig en kan bijvoorbeeld gebruikt worden in plaats van losse ritmachtigingen per land. Wel moet het voertuig regelmatig terugkeren in het thuisland. Het ingezette voertuig moet bovendien voldoen aan de gestelde normen voor geluid- en uitlaat-emissies en veiligheidsvoorschriften.

Nederland ontvangt jaarlijks een basiscontingent CEMT-vergunningen. Dit basiscontingent kan omgewisseld worden in een groter aantal CEMT-vergunningen voor de categorieën vrachtauto's 'EURO5-safe', 'EURO6-safe' en hoger. Oostenrijk, Italië, Griekenland en Rusland hebben het aantal vergunningen dat op hun grondgebied ingezet kan worden beperkt.

Onderstaand vervoer is vrijgesteld van de CEMT vergunning. Houd er wel rekening mee dat er enkele landen zijn waar deze vrijstellingen niet voor gelden.

 • Vervoer met voertuigen met een max. massa < 3500 kg
 • Incidenteel vervoer naar en van luchthavens in geval van omgeleide diensten
 • Het vervoer van voertuigen die beschadigd zijn of defect zijn geraakt en de verplaatsing van defecte voertuigen
 • Onbeladen ritten door een vrachtauto die is gestuurd ter vervanging van een voertuig dat defect is geraakt in een ander land, en ook de terugrit, na reparatie, van het defecte voertuig
 • Vervoer van vee in voertuigen die speciaal zijn gebouwd of permanent zijn omgebouwd voor vervoer van vee en als zodanig zijn erkend door de betrokken autoriteiten van de lidstaten
 • Transport van reserveonderdelen en voorzieningen voor zeeschepen en vliegtuigen
 • Vervoer van medische benodigdheden en apparatuur die nodig is voor noodsituaties, met name als reactie op natuurrampen en humanitaire behoeften
 • Transport voor niet-commerciële doeleinden van werken en kunstvoorwerpen voor beurzen en tentoonstellingen
 • Vervoer voor niet-commerciële doeleinden van eigendommen, accessoires en dieren van of naar theatrale, muzikale, film-, sport- of circusvoorstellingen, beurzen of feesten, en die bedoeld zijn voor radio-opnamen, of voor film- of televisieproductie
 • Eigen vervoer
 • Begrafenisvervoer
 • Postvervoer uitgevoerd als openbare dienst
 • Overbrengen van nieuw verworven voertuigen zonder vracht naar de plaats van hun eindbestemming
 • Vervoer van losse opleggers

Landen

Er zijn 44 landen bij de CEMT aangesloten.

EU-landen

   
België Italië Roemenië
Bulgarije Kroatië Slovenië
Denemarken   Letland Slowakije
Duitsland Litouwen Spanje
Estland Luxemburg   Tsjechië
Finland Malta Zweden
Frankrijk Nederland  
Griekenland Oostenrijk  
Hongarije Polen  
Ierland Portugal   

niet EU-landen

   
Albanië Noorwegen  
Armenië Oekraïne  
Azerbeidzjan Rusland  
Bosnië-Herzegovina    Servië  
Georgië Turkije  
Liechtenstein Verenigd Koninkrijk  
Noord-Macedonië Wit-Rusland  
Moldavië IJsland *  
Montenegro Zwitserland   
     

* IJsland doet niet mee met de CEMT-vergunning, wel met de CEMT-verhuisvergunning

Aanvragen

U kunt uw aanvraag indienen via het NIWO-ondernemersloket. U logt in met eHerkenning op niveau 3 (EH3) of hoger. Daarmee identificeert u zich als gemachtigde van de onderneming. Vul daarna het webformulier in en upload de eventuele bewijsstukken.
Direct online aanvragen

Tarief en betaling

De behandelkosten zijn € 75. U kunt direct betalen met iDEAL. Betalen via een bankoverschrijving kan ook. De factuur ontvangt u enige minuten nadat u op 'Indienen' heeft geklikt. Pas na betaling neemt de NIWO uw aanvraag in behandeling. Eenmaal betaalde behandelkosten worden niet gerestitueerd, ook niet wanneer een aanvraag wordt afgewezen of teruggetrokken. Na behandeling betaalt u per toegekende CEMT-jaarvergunning € 140 en per toegekende CEMT-maandvergunning € 15.

Aanvraagprocedure

Elk najaar start de aanvraagprocedure voor de CEMT-vergunningen voor het volgende jaar. Begin december ontvangt u de beslissing op uw aanvraag. De CEMT-vergunningen die daarna nog over zijn, kunnen gedurende het jaar worden aangevraagd.

Voorwaarden

Eurovergunning

Om voor een CEMT-vergunning in aanmerking te komen moet u over een Eurovergunning beschikken. De CEMT-vergunning kan alleen op het voertuig gebruikt worden samen met een Eurovergunningbewijs.

Voertuigeisen

Het voertuig moet voldoen aan de gestelde normen op het gebied van geluid, uitstoot en veiligheid: Euro5-safe, EEV-safe en Euro6-safe. Om aan te tonen dat het voertuig aan deze eisen voldoet, moeten er op het voertuig certificaten aanwezig zijn. Ook moet er een jaarlijks te vernieuwen keuringscertificaat aanwezig zijn. Bij vervoer onder dekking van een CEMT-vergunning moeten de vereiste en geldige certificaten getoond kunnen worden.

Toelichting CEMT-certificaten en keuringscertificaat met specimen
Hierin leest u meer over de gestelde voertuignormen Euro5-safe, EEV-safe en Euro6-safe.

Bestelformulier blanco keuringscertificaten en eigen verklaringen
De benodigde (blanco) keuringscertificaten kunt u bij de NIWO bestellen.

Userguide CEMT-vergunning, 2022
Dit is de handleiding (in het Engels en Frans) voor het gebruik van CEMT-vergunningen, jaar 2022

Wanneer heb ik een CEMT-vergunning nodig?

Als u rijdt op landen buiten de Europese Unie, dan heeft u naast de Eurovergunning een CEMT-vergunning of ritmachtigingen nodig. Een CEMT-vergunning is langere tijd (kalenderjaar)  geldig en geldt voor meerdere landen tegelijk. De CEMT-vergunning is alleen beschikbaar voor Eurovergunninghouders.

In welk landen geldt de CEMT-vergunning?

Er zijn 44 landen aangesloten bij het CEMT-verdrag, waaronder de landen van de Europese Unie. Voor vervoer binnen de Europese Unie volstaat de Eurovergunning. Sommige EU-landen verlangen voor vervoer tussen hun land en een niet EU-land een ritmachtiging voor derdelandenvervoer. Dit derdelandenvervoer mag ook plaatsvinden onder dekking van de CEMT-vergunning.

Brexit - Heb ik voor het vervoer op het VK vanaf 1 januari 2021 een CEMT vergunning nodig?

Nee, er is op 24 december 2020 alsnog een akkoord gesloten tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK). Nederlandse vervoerders kunnen met een Eurovergunning van en naar het VK blijven rijden.
 

Ik wil een CEMT-verhuisvergunning aanvragen, hoe doe ik dat?

Speciaal voor internationale verhuizingen bestaan er CEMT-verhuisvergunningen. Deze zijn bedoeld voor vervoersondernemingen die internationale verhuizingen tussen CEMT-landen uitvoeren en die, voor wat betreft personeel en materieel, hiertoe speciaal zijn uitgerust.

U kunt de CEMT-verhuisvergunning aanvragen op het NIWO-ondernemersloket. 
Ga naar: NIWO-ondernemersloket  en kies:  Ritmachtigingen en CEMT-verhuisvergunning.

Of stuur de benodigde informatie (uw NIWO-codenummer, bedrijfsnaam, naam en aantal CEMT-verhuisvergunningen (afgekort: NLV') per e-mail naar loket@niwo.nl.

Heeft u een andere vraag?

Stuur een e-mail aan loket@niwo.nl of bel 070-3992011 tijdens openingstijden. De openingstijden vindt u op Info & Contact.