Nieuwsbrieven, meld u nu aan!
E-mail  
Online zaken regelen
Op het ondernemersloket vraagt u vergunningen en documenten aan. Log in met eHerkenning, vul het webformulier in en upload de eventueel benodigde bewijsstukken.

 NIWO ondernemersloket
Inleveren vervoersdocumenten
Zodra de Eurovergunning aan de nieuwe onderneming is toegekend, trekt de NIWO de vervoersvergunning van de oude onderneming in, tenzij u anders heeft aangegeven. Stuur binnen één week de oude vervoersvergunning en alle bijbehorende documenten terug aan de NIWO. Lees meer...