Nieuwsbrieven, meld u nu aan!
E-mail  
Online zaken regelen
Op het ondernemersloket vraagt u vergunningen en documenten aan. Log in met eHerkenning, vul het webformulier in en upload de eventueel benodigde bewijsstukken.

 NIWO ondernemersloket

Begrippenlijst
Vervoersmanager:
Is de persoon binnen de onderneming die permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden. De vervoersmanager moet voldoen aan de gestelde voorwaarden voor vakbekwaamheid en betrouwbaarheid. De term vervoersmanager komt uit Europese regelgeving (Verordening 1071/2009/EG) die sinds 4 december 2011 van toepassing is.
-> Ga naar de Begrippenlijst