Nieuwsbrieven, meld u nu aan!
E-mail  
Tarieven in 2021
De NIWO is er opnieuw in geslaagd de tarieven voor 2021 gelijk te houden. De tarieven zijn al sinds 2011 niet meer gestegen. De minister van Infrastructuur en Waterstaat keurde op 18 november 2020 de begroting voor 2021 goed. Daarmee zijn ook de tarieven vastgesteld. 
CEMT-maandvergunning: Per 1 januari 2021 wordt het tarief voor de maandvergunning ge(her)ïntroduceerd i.v.m. Brexit.
Geen btw:  De NIWO brengt geen btw in rekening, omdat de NIWO een publiekrechtelijk zbo is.
Ongebruikte vergunningbewijzen
Begin januari en begin juli verstuurt de NIWO de heffingsfactuur. Per vergunningbewijs (wegvervoer) in uw bezit, betaalt u de heffing. Het bedrag wordt 2 x per jaar berekend, op 1 januari en op 1 juli.
Advies: Stuur ongebruikte vergunningbewijzen retour voor de heffingsdatum 1 januari of 1 juli. Ze tellen dan niet mee bij de berekening van de heffing.
KVK en bankgegevens
​​​​​​​​​​​​​​Het bankrekeningnummer (IBAN en BIC) is per 10 juli 2019 gewijzigd.​​​​​​​
KVK 67752004 
 
IBAN    NL INGB 0000 0247 97
BIC INGBNL2A

NIWO carnet-TIR heeft een eigen gewijzigd IBAN en BTW-nummer.
 NIWO-carnet-TIR.