Wij maken gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies van derden, voor het bijhouden van statistieken en het tonen van specifieke content, zoals filmpjes.

Lees hier meer over privacy en het gebruik van cookies.

Raad van advies

De raad van advies bestaat uit drie leden, onder wie de voorzitter. De raad van advies ziet toe op de onderwerpen als bedoeld in artikel 4.3b van de WWG evenals op de strategie en de risico's verbonden aan de taken van de NIWO, financiële verslaglegging en het opstellen van de begroting.
 

  • Voorzitter: mw. drs. D. Meijer (per 1-1-2021)
  • lid: dhr. prof. J.C.A. Gortemaker RA  (per 1-10-2017 tot 1-10-2021)
  • lid: dhr. E.D. Osinga BSc (per 1-2-2019)

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft Isis Bindels per 1 oktober 2021 benoemd als lid van de raad van advies van de NIWO. De benoeming geldt voor vier jaar. Zij volgt Hans Gortemaker op, aan het einde van zijn benoemingstermijn.

Vergoedingen
De leden van de raad van advies ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.