Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
Aangepaste openingstijden feestdagen
De directie en medewerkers wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2020.
​​​​​​​
In deze periode kan de bereikbaarheid wat minder zijn, aangezien er slechts een beperkte bezetting is op het kantoor van de NIWO.   
  • Op woensdag 25, donderdag 26 en vrijdag 27 december is de NIWO de hele dag gesloten.
  • Op woensdag 1 januari is de NIWO de gehele dag gesloten.
  • Op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december sluit de NIWO om 15.00 uur.
Verlaging tarief CEMT aanvraag
De NIWO is er opnieuw in geslaagd om de tarieven voor 2020 gelijk te houden of te verlagen. Het tarief voor de behandeling van een CEMT aanvraag wordt verlaagd naar € 75.
​​​​​​​Alle andere tarieven blijven gelijk. Dit betekent dat de tarieven al sinds 2011 niet meer zijn gestegen. De tarieven worden als onderdeel van de begroting elk jaar ter goedkeuring aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat gestuurd. De goedkeuring is inmiddels ontvangen.
​​​​​​​ Bekijk alle tarieven...


eHerkenning straks onmisbaar
Net als ruim 400 andere overheidsorganisaties, waaronder UWV en RDW, maakt de NIWO gebruik van eHerkenning om veilig in te kunnen loggen. Zo kunt u gemakkelijk alles regelen wat met uw vergunning te maken heeft op het  NIWO-ondernemersloket.

Er bestaan verschillende veiligheidsniveaus voor eHerkenning. De NIWO hanteert vanaf 2021 niveau 3 (EH3), op dit moment volstaat nog niveau 1 (EH1). Ook gaat de NIWO het gebruik van het digitale ondernemersloket verplicht stellen in 2021. 

Heeft u nog geen eHerkenning, regel het dan nu. Afhankelijk van het aangevraagde niveau kan dat enige tijd duren. Er zijn meerdere leveranciers waar u het inlogmiddel kunt aanvragen, u kunt ze vergelijken op:  leveranciersoverzicht. Bekijk ook de  video eHerkenning aanvragen.


Voertuigregister bijna online
Begin 2020 kan het voertuigregister gevuld gaan worden. Hierin registreert de onderneming alle kentekens van voertuigen waarvoor een vergunningbewijs is afgegeven. Waarom is dit nodig?
  • Om in de toekomst klaar te zijn voor documentloos rijden. Er kan aan de hand van het kenteken gecontroleerd worden of er tegenover dat voertuig een vergunningbewijs staat. 
  • Er komen nieuwe Europese regels aan voor de registratie van voertuigen en chauffeurs. Op 12 december jl. is er een akkoord bereikt over dit zogenaamde Mobiliteitspakket.  
  • Om bedrijven uit de transportsector te weren die zich niet aan de regels houden. Geen opgave van kentekens betekent geen reële vestiging en dus dat de NIWO de vergunning kan weigeren of intrekken.
Het voertuigregister is een module op het ondernemersloket. Om in te loggen heeft u eHerkenning (niveau 1) nodig, vanaf 2021 wordt dat niveau 3.
Terugsturen ongebruikte vergunningbewijzen
Per vergunningbewijs (wegvervoer) dat in uw bezit is, betaalt u een heffing van € 11,85 per halfjaar aan de NIWO. Het te factureren bedrag wordt berekend op basis van de stand op 1 januari en op 1 juli. Stuurt u ongebruikte vergunningbewijzen retour voor de heffingsdatum, dan tellen ze niet mee bij de berekening van de eerstvolgende heffing.

Op het NIWO ondernemersloket kunt u nagaan hoeveel geldige vergunningbewijzen uw bedrijf in bezit heeft. ​​​​​​​Kijk op ​​​​​​​ Index: Zoek vergunninghouders.  ​​​
Bestellen rapport kostenontwikkeling wegvervoer 2019/2020
In 2019 is de opzet van de rapporten van Panteia over de kostenontwikkelingen in het wegvervoer gewijzigd. De NIWO is niet langer de opdrachtgever, TLN en evofenedex zijn dat nu. Wel blijven de rapporten gratis beschikbaar voor alle NIWO-vergunninghouders. Het rapport met daarin de kostenrealisatie 2019 en kostenraming 2020 is op 10 oktober jl. verschenen.
​​​
​​​​​​​U kunt het rapport opvragen door een mail te sturen aan TLN, kostenontwikkelingen@tln.nl of de website van evofenedex te bezoeken. Vermeld in uw bericht aan TLN of evofenedex uw bedrijfsnaam, adres, woonplaats en uw NIWO-codenummer. Lees meer....
Nieuwe Eurocommissaris voor transport
De Roemeense Adina Vălean is de nieuwe EU-commissaris voor transport. Samen met de andere commissarissen is zij op 1 december 2019 aangetreden. De voorzitter van de Europese Commissie is Ursula von der Leyen. 
 

Vacatures bij de NIWO
Vanwege uitbreiding van werkzaamheden heeft de NIWO een aantal vacatures. Voor alle vacatures geldt dat de werkzaamheden plaatsvinden vanuit het kantoor in Rijswijk.
​​​​​​​Bekijk de actuele vacatures op: ​​​​​​​ www.niwo.nl/vacature.
Meer nieuws?
Volg de actuele berichten op de NIWO-website. Nieuws -> Berichten
Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, ga dan naar:  www.niwo.nl/nieuwsbrief

www.niwo.nl    ondernemersloket.niwo.nl    T 070 - 3992011    E info@niwo.nl 
afmelden