Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
Heffingsfactuur per vergunningbewijs: peildatum 1 januari 2018
Rond 31 maart 2018 ontvangen alle houders van een (Euro)vergunning voor beroepsvervoer over de weg de halfjaarlijkse heffingsfactuur van de NIWO. U betaalt € 11,85 voor elk vergunningbewijs dat in uw bezit is. De peildatum voor de heffing is 1 januari 2018.

Later dan normaal 
De heffingsfactuur krijgt u dit keer dus later dan u van de NIWO gewend bent. Normaal wordt deze halfjaarlijkse factuuur in de 2e week van januari en in de 2e week van juli verzonden. De vertraging is veroorzaakt door technische problemen, waardoor bijvoorbeeld niet alle relevante informatie op de factuur stond. Deze problemen zijn nu opgelost.

Factuur per e-mail
U ontvangt de factuur per e-mail. De afzender is: loket@niwo.nl. Dit is het e-mailadres, waarmee de NIWO rechtstreeks vanuit het zaaksysteem met u communiceert. De factuur wordt naar uw e-mailadres verzonden, het is ook mogelijk om voor facturen een afwijkend e-mailadres op te geven. U regelt dat zelf op het ondernemersloket.

IBAN-nummer
Mocht u een factuur van de NIWO niet vertrouwen, let dan vooral op het IBAN-nummer. Dit rekeningnummer van de NIWO is al jaren ongewijzigd: NL83 DEUT 0472 9592 55. U weet dan zeker dat u het bedrag aan de NIWO overmaakt. Alleen NIWO/TIR-carnet heeft een afwijkend IBAN-nummer. Ziet u een ander bankrekeningnummer op de factuur, geeft u dit dan direct door aan de NIWO.

Vragen?
Mocht er toch nog onverhoopt iets misgaan, kunt u ons vanzelfsprekend altijd bellen 070-3992011 of mailen
info@niwo.nl. U wordt dan zo snel als mogelijk geholpen.
NIWO jaarverslag 2017 staat online
Op 15 maart 2018 heeft de NIWO haar jaarverslag 2017 en de jaarrekening over dat jaar toegezonden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, met het verzoek de jaarstukken goed te keuren. 

Op de website is het jaarverslag in digitale vorm beschikbaar. Lees er alles in over de activiteiten van de NIWO in het afgelopen jaar. Ook bevat het jaarverslag allerlei feiten en cijfers over de vergunningverlening, de transportsector, faillissementen en kosten en rentabiliteit in het transport.
 Lees uw eigen exemplaar online.
Proef met digitale vrachtbrief in Benelux
Op 5 maart 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat samen met haar Belgische en Luxemburgse collega's het startschot gegeven voor de proef met de digitale vrachtbrief binnen de Benelux. De NIWO verstrekt in Nederland erkenningen aan leveranciers van de benodigde e-CMR software. Softwareleveranciers kunnen sinds 1 december 2017 bij de NIWO een erkenning aanvragen. De NIWO heeft inmiddels twee softwareleveranciers erkend en gepubliceerd op de lijst erkenningen. Binnen Nederland was het al langer mogelijk om met de digitale vrachtbrief te rijden.
Lees meer.... 
Tarief afgifte vergunningbewijzen is verlaagd
De directie van de NIWO stuurt op kosteneffectiviteit, de tarieven zijn daardoor al sinds 2011 stabiel en nominaal ongewijzigd. Voor 2018 is er ruimte ontstaan om de tarieven voor de afgifte van een eurovergunningbewijs, een binnenlands vergunningbewijs en een overbruggingsbewijs met 12% te verlagen van € 28,35 naar € 25,00. De nieuwe tarieven zijn ingegaan op 1 januari 2018. 
​Lees meer....
Ruim 50% aanvragen via het digitale ondernemersloket
Al meer dan de helft van alle aanvragen voor verlenging van de Eurovergunning is online ingediend. De NIWO kijkt terug op een succesvol introductiejaar. Ervaar nu ook het gemak van het online indienen van een aanvraag of verlenging van uw vergunning, het doorgeven van een adreswijziging, het bestellen van extra vergunningbewijzen, ritmachtigingen en ander producten.  

Om toegang te krijgen logt u in met eHerkenning op niveau 1 of hoger. Dit inlogmiddel is handig, veilig en betrouwbaar. U kunt met 1 gebruikersnaam/wachtwoord bij diverse overheidsinstanties terecht. eHerkenning is gekoppeld aan de Kamer van Koophandel inschrijving van uw bedrijf. 

Om een vergunning aan te vragen of een wijziging door te geven, doorloopt u een online vragenformulier. Mocht u de aanvraag tussentijds willen opslaan, dan kan dat. Op een later moment kunt u verder gaan met de aanvraag, zo houdt u alles in eigen hand. In de laatste stappen kunt u online betalen en pas als u op 'Indienen' klikt wordt de aanvraag aan de NIWO verzonden. Ook zonder iets aan te vragen kunt u een kijkje nemen. Op uw persoonlijk pagina ziet u uw huidige vergunning, uw VIHB-registratie en/of uw lopende aanvragen staan. 

 ondernemersloket.niwo.nl
Wanneer verloopt uw Eurovergunning?
Eurovergunningen voor beroepsgoederenvervoer over de weg worden voor vijf jaar afgegeven. De geldigheid van alle Eurovergunningen kunt u eenvoudig online checken. Inloggen is niet nodig.
 Index -> Zoek Eurovergunninghouders

Verlenging van uw Eurovergunning digitaal aanvragen
Is uw Eurovergunning aan verlenging toe, dan is het verstandig om uw verlengingsaanvraag ruim op tijd in te dienen. Hoe ruimer, hoe meer tijd er is om ontbrekende informatie bij u op te vragen. Als vastgesteld is dat uw onderneming aan de gestelde voorwaarden voldoet dan wordt de Eurovergunning verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van de nog geldige vergunning. 
 ondernemersloket.niwo.nl -> eurovergunning verlengen

Bent u (te) laat?
Een te late aanvraag kan betekenen dat de Eurovergunning niet tijdig verlengd kan worden en daardoor zijn geldigheid verliest. Om die periode (maximaal zes maanden) te overbruggen, kunt u in sommige gevallen overbruggingsbewijzen aanvragen bij de NIWO. 
Meer nieuws?
Volg de actuele berichten op de NIWO-website. Nieuws -> Berichten

Wilt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief meldt u zich dan aan op: www.niwo.nl/nieuwsbrief. Wilt u in de toekomst op dit e-mailadres geen nieuwsbrief meer ontvangen, klik dan rechtsonderaan de ontvangen nieuwsbrief op afmelden.

www.niwo.nl    ondernemersloket.niwo.nl    T 070 - 3992011    E info@niwo.nl 
afmelden