Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
NIWO ondernemersloket wordt veel gebruikt
Veel bedrijven hebben de weg naar het digitale ondernemersloket van de NIWO al gevonden. De NIWO kijkt terug op een succesvolle introductie. Ervaar nu ook het gemak van het online indienen van een aanvraag of verlenging van uw vergunning.

Om toegang te krijgen logt u in met eHerkenning op niveau 1 of hoger. Dit inlogmiddel is handig, veilig en betrouwbaar. U kunt met 1 gebruikersnaam/wachtwoord bij diverse overheidsinstanties terecht. eHerkenning is gekoppeld aan de Kamer van Koophandel inschrijving van uw bedrijf. 

Om een vergunning aan te vragen of een wijziging door te geven, doorloopt u een online vragenformulier. Mocht u de aanvraag tussentijds willen opslaan, dan kan dat. Op een later moment kunt u verder gaan met de aanvraag, zo houdt u alles in eigen hand. In de laatste stappen kunt u online betalen en pas als u op 'Indienen' klikt wordt de aanvraag aan de NIWO verzonden. Ook zonder iets aan te vragen kunt u een kijkje nemen. Op uw persoonlijk pagina ziet u uw huidige vergunning, uw VIHB-registratie en/of uw lopende aanvragen staan. 

 ondernemersloket.niwo.nl
Digitaal VOG NP aanvragen via NIWO
Als u een ‘verklaring omtrent gedrag voor natuurlijke personen' nodig heeft voor het aanvragen of verlengen van een Eurovergunning of een VIHB-registratie, dan kan de NIWO deze VOG NP aanvraag digitaal voor u klaarzetten. Voordeel is dat u niet meer fysiek naar de gemeente hoeft te gaan.
 
Stap 1. Geef uw gegevens door aan de NIWO. Voorletters, achternaam, e-mailadres en of de VOG NP nodig is voor een Eurovergunning of een VIHB-registratie.

Stap 2. De NIWO zet bij Dienst Justis een VOG NP aanvraag voor u klaar.

Stap 3. U ontvangt van Dienst Justis, Ministerie van Veiligheid en Justitie een e-mail met daarin een link. U kunt de aanvraag VOG NP verder zelf afhandelen. U moet inloggen met Digid en de kosten voor het aanvragen van een VOG NP betaalt u online via Ideal.

 Digitaal VOG NP aanvragen
Rechtsvormwijziging en de gevolgen voor uw vergunning
Het gebeurt regelmatig dat een onderneming van rechtsvorm wijzigt. Bijvoorbeeld van vennootschap onder firma naar eenmanszaak, omdat er een vennoot met pensioen gaat of komt te overlijden. Een dergelijke wijziging betekent bij de Kamer van Koophandel dat er een nieuwe onderneming met een nieuw KvK-nummer wordt ingeschreven en dat de oude onderneming wordt uitgeschreven. Deze nieuwe onderneming moet bij de NIWO een nieuwe Eurovergunning en/of VIHB-registratie aanvragen.

Om te voorkomen dat u zonder vergunning komt te zitten, adviseren wij u om de procedure van in- en uitschrijving bij de Kamer van Koophandel los van elkaar te doen. Dit is de enige manier om te voorkomen dat het oude bedrijf niet direct bij de Kamer van Koophandel wordt uitgeschreven. U moet dus niet kiezen voor het wijzigen van de rechtsvorm door middel van het voortzetten van de ondernemingsactiviteiten.

Stap 1. U schrijft de nieuwe onderneming in bij de Kamer van Koophandel.
Stap 2. U vraagt een vergunning voor de nieuwe onderneming aan bij de NIWO.
Stap 3. Zodra de vergunning aan de nieuwe onderneming is verleend, kunt u de oude onderneming laten uitschrijven bij de KvK.
Stap 4. Vergeet niet dat u de vergunning en -bewijzen van de oude onderneming binnen één week aan de NIWO moet retourneren.
Heffingsfactuur per vergunningbewijs: peildatum 1 juli 2017
Binnenkort ontvangen de houders van een (Euro)vergunning voor beroepsvervoer over de weg de halfjaarlijkse heffingsfactuur van de NIWO. U betaalt € 11,85 voor elk vergunningbewijs dat in uw bezit is. Peildatum voor de heffing is 1 juli 2017. Vergunningbewijzen die u niet meer nodig heeft, kunt u terugsturen. Doet u dat nog voor 1 juli 2017, dan worden deze niet meegerekend voor de heffing.

U ontvangt de factuur per e-mail. De afzender is: loket@niwo.nl. Dit is een nieuw e-mailadres, waarmee de NIWO rechtstreeks vanuit het zaaksysteem met u communiceert. De factuur wordt naar uw e-mailadres verzonden, het is ook mogelijk om voor facturen een afwijkend e-mailadres op te geven. U regelt dat zelf op het ondernemersloket

Mocht u een factuur van de NIWO niet vertrouwen, let dan vooral op het IBAN nummer. Dit rekeningnummer van de NIWO is al jaren ongewijzigd: NL83 DEUT 0472 9592 55. U weet dan zeker dat u het bedrag aan de NIWO overmaakt. Alleen NIWO TIR-carnet heeft een afwijkend IBAN-nummer. Ziet u een ander bankrekeningnummer op de factuur, geeft u dit dan direct door aan de NIWO.
Vooraf betalen vanaf 1 september 2017
Op het ondernemersloket van de NIWO kunt u direct betalen met Ideal of u kunt het bedrag later overmaken via een bankoverschrijving. De NIWO neemt vanaf 1 september 2017, ongeacht of u wel of geen gebruik maakt van het ondernemersloket, alleen aanvragen in behandeling nadat het factuurbedrag is ontvangen. Betaalt u direct dan kan uw aanvraag (nog) sneller worden behandeld.

Het vooraf betalen geldt al jaren voor de behandelkosten. Nieuw is dat dit vanaf 1 september 2017 ook gaat gelden voor:
- afgifte binnenlandse vergunningbewijzen
- afgifte Eurovergunningbewijzen
- afgifte rit- en termijnmachtigingen
​- afgifte CEMT-jaarvergunningen
​- afgifte CEMT-verhuisvergunning

- afgifte verklaring t.b.v. visumaanvraag Rusland

UPDATE: Het vooraf betalen is uitgesteld (augustus 2017)
Verleng uw Eurovergunning tijdig
Op 1 januari 2018 verlopen de Eurovergunningen van een omvangrijke groep bedrijven. De NIWO verwacht het komende half jaar veel verlenginsgaanvragen.
Om dit beter te spreiden, vragen wij u -indien mogelijk- uw aanvraag ruim voordat uw Eurovergunning afloopt in te dienen. Op tijd indienen is altijd verstandig, omdat het soms nodig is om ontbrekende informatie bij u op te vragen. Als vastgesteld is dat de onderneming nog steeds aan de gestelde voorwaarden voldoet dan wordt de Eurovergunning verlengd met een periode van vijf jaar, gerekend vanaf de einddatum van de nog geldige vergunning. Een te late aanvraag kan betekenen dat de Eurovergunning niet tijdig verlengd kan worden en daardoor zijn geldigheid verliest.

Volledig digitaal aanvragen
U kunt uw verlengingsaanvraag indienen via het NIWO-ondernemersloket. Nadat u bent ingelogd met eHerkenning, vult u het webformulier in en kunt u de benodigde bewijsstukken uploaden. Op het ondernemersloket ziet u ook de geldigheid van uw huidige vergunning en het aantal vergunningbewijzen dat bij u in bezit is.
 ondernemersloket.niwo.nl -> eurovergunning verlengen
Onderzoek kredietwaardigheid bij risicobedrijven van start
Begin juli 2017 ontvangen ongeveer 900 bedrijven die eerder zijn aangemerkt als 'risicobedrijf' een brief van de NIWO. Zij moeten uiterlijk 1 oktober 2017 bewijsstukken aanleveren, waaruit blijkt dat de onderneming nog steeds voldoende financiële draagkracht (vermogen) heeft voor het aantal opgenomen vergunningbewijzen.

Op grond van Europese regels is de NIWO in 2015 gestart met het classificeren van 'risicobedrijven'. Van een 'risicobedrijf' is sprake als er voor de kredietwaardigheid gebruik wordt gemaakt van een achtergestelde lening, of als de solvabiliteitsratio minder dan 20% is (= eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen). De NIWO toetst dit bij het verlenen of verlengen van de Eurovergunning en stelt het bedrijf daarvan op de hoogte. 

Een bedrijf dat als 'risicobedrijf' is aangemerkt, voldoet dus aan de vergunningvoorwaarden. Wel controleert de NIWO elk jaar opnieuw o financiële draagkracht. Uit het onderzoek blijkt dat het bedrijf 1) als risicobedrijf blijft aangemerkt, 2) geen risicobedrijf meer is of 3) niet meer voldoet aan de kredietwaardigheid. In dat laatste geval zal de NIWO de vergunning van de onderneming intrekken.   

Op de website leest u meer over het begrip risicobedrijf en de procedure:  www.niwo.nl/risicobedrijf
afmelden