Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
titel
De NIWO opent op 9 januari a.s. het digitale ondernemersloket. Dat betekent dat u uw vergunning of verlenging daarvan volledig digitaal kunt aanvragen, evenals uw VIHB-registratie, ritmachtigingen en andere documenten. De NIWO heeft u hierover al eerder geïnformeerd. U krijgt toegang tot dit digitale ondernemersloket door in te loggen met E-herkenning, niveau 1. U kunt dit eenvoudig en kosteloos aanvragen:
 Maak hier uw keuze.
 
De gegevens van uw onderneming zoals die bij de Kamer van Koophandel staan, zijn leidend voor de vergunningverlening. Dit is namelijk de basisregistratie voor bedrijven. De NIWO krijgt uw naam- en adresgegevens van de Kamer van Koophandel. Het is belangrijk dat u ervoor zorgt dat uw gegevens bij de Kamer van Koophandel correct zijn.

Zodra een aanvraag digitaal is ingediend, de noodzakelijke bijlagen zijn geüpload en de factuur voor de aanvraagkosten is betaald (via een bankoverschrijving of direct via Ideal), neemt een medewerker uw aanvraag in behandeling. Binnen uiterlijk 8 weken neemt de NIWO een beslissing op uw aanvraag, tenzij de NIWO vaststelt dat er voor de beoordeling van uw aanvraag aanvullende gegevens nodig zijn. 

Lees meer: www.niwo.nl/loket
Ondernemersloket NIWO start in januari 2017
Via het ondernemersloket kunt u vanaf begin 2017 volledig digitaal vergunningen en documenten aanvragen bij de NIWO.
Dit geldt voor alle vergunningen en documenten die bij de NIWO aangevraagd kunnen worden, dus de Eurovergunning, extra vergunningbewijzen, ritmachtigingen, VIHB-registratie, CEMT-vergunningen, TIR-carnets etc.
Als uw aanvraag van bepaalde bewijsstukken voorzien moet zijn, kunt u deze eenvoudig uploaden. Voor het voldoen van de factuur heeft u straks de keuze: direct online betalen of na het indienen van de aanvraag via een bankoverschrijving.  Bedrijven krijgen via een beveiligde verbinding 24 uur per dag toegang tot het ondernemersloket. Om in te loggen gebruikt u eHerkennning, dit is gekoppeld aan het Kamer van Koophandelnummer van uw bedrijf. Na het inloggen bij de NIWO krijgt u uw bedrijfsgegevens te zien, zoals deze in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel staan. 
Wat is eHerkenning?
Voor uw digitale identificatie gaat de NIWO eHerkenning gebruiken. eHerkenning is voor ondernemers, wat Digid voor burgers is. Steeds meer overheidsinstanties gebruiken het. U kunt bij deze instanties met 1 gebruikersnaam/wachtwoord inloggen. Dat is handig, veilig en betrouwbaar. Er bestaan verschillende veiligheidsniveaus voor eHerkenning. Voor de NIWO volstaat niveau 1. Om eHerkenning te kunnen aanvragen moet uw bedrijf staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Misschien heeft u al een eHerkenningsmiddel, anders kunt u dat te zijner tijd online regelen. Alleen Nederlandse bedrijven kunnen op het ondernemersloket van de NIWO inloggen met eHerkenning, buitenlandse bedrijven met een VIHB-registratie van de NIWO gaan op een andere manier inloggen op het ondernemersloket. Meer informatie over het aanvragen van eHerkenning.
Bedrijven testen het ondernemersloket
De afgelopen maand heeft de NIWO een twintigtal bedrijven bezocht om het ondernemersloket in de praktijk te testen. Via een vragenformulier doorliepen de bedrijven de benodigde stappen voor het indienen van een aanvraag voor verlenging van hun Eurovergunning. Alle deelnemende bedrijven oordeelden positief over deze vooruitgang. Sommige bedrijven noemden het zelfs een verademing dat de bewijsstukken niet langer eerst geprint moeten worden om vervolgens per post op te kunnen sturen. De pilot leverde waardevolle tips op, waarvoor de NIWO de bedrijven zeer dankbaar is. 
Kamer van Koophandel gegevens als uitgangspunt
De NIWO gaat bij de behandeling van vergunningaanvragen en wijzigingsverzoeken altijd uit van de gegevens die op het uittreksel staan. Nieuw is dat de NIWO de gegevens van uw onderneming rechtstreeks ontvangt van de Kamer van Koophandel. Uw bedrijfsgegevens worden getoond in het ondernemersloket van de NIWO, nadat u bent ingelogd met eHerkenning. De Kamer van Koophandel is door de overheid aangewezen als basisregistratie voor bedrijven. Overheidsinstanties moeten daarop zijn aangesloten. U hoeft uw gegevens zoals naam, adres en vestigingsplaats nog maar op een plek door te geven en dat is bij de Kamer van Koophandel.
NIWO op vakbeurs Transport & Logistics in Rotterdam
Op 29, 30 november en 1 december 2016 wordt in Ahoy Rotterdam de vakbeurs Transport & Logistics gehouden. De NIWO is met een stand aanwezig op de beurs om nut en noodzaak van de vervoervergunning toe te lichten en om vervoerders, verladers en andere vakgenoten te ontmoeten. De NIWO staat op standnummer C100. U kunt via deze link uw gratis toegangskaart bestellen.   
Aankondiging kostenraming 2017
Vanaf 10 oktober 2016 zijn de Panteia/NEA rapporten beschikbaar met daarin de geraamde kostenstijging en/of -daling voor de diverse deelmarkten in het binnenlands en grensoverschrijdend vervoer. Het onderzoek is dit jaar uitgebreid met één nieuwe deelmarkt: afvalstoffentransport. 
Update: De rapporten zijn vastgesteld zijn, klik hier voor de kostenraming 2017
Meer nieuws?
Volg de actuele berichten op de NIWO-website. Nieuws -> Berichten.
.

www.niwo.nl      mijnNIWO (tot 18 nov)      T 070 - 3992011    E info@niwo.nl 
afmelden