Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
NIWO staat op BedrijfsautoRAI
Van 20 tot en met 24 oktober 2015 staat de NIWO op de BedrijfsautoRAI om (toekomstige) transporteurs op de vergunning te wijzen. De vergunning is wettelijk verplicht en toont onder andere aan dat het bedrijf aan de vergunningvoorwaarden voldoet. De NIWO zegt daarom: kwaliteit in transport begint bij de NIWO. De NIWO kijkt er naar uit u op de BedrijfsautoRAI in Amsterdam te ontmoeten. www.bedrijfsautorai.nl
Cabotage in Kroatië blijft nog twee jaar verboden
Per 1 juli 2013 trad Kroatië als 28e lidstaat toe tot de Europese Unie. Beroepsgoederenvervoer over de weg van, naar en door Kroatië kan sinds 2 jaar onder dekking van de Eurovergunning plaatsvinden. Cabotage bleef de eerste twee jaar verboden.
Nederland heeft nu besloten om dit met twee jaar te verlengen. Dat betekent dat cabotage tot 1 juli 2017 verboden blijft. Een Nederlandse vervoerder mag geen cabotage ritten tussen twee plaatsen in Kroatië uitvoeren. Hetzelfde verbod geldt voor Kroatische vervoerders, die cabotage ritten tussen twee plaatsen in Nederland willen uitvoeren.  
Als cabotage per 1 juli 2017 wordt toegestaan, gelden de regels die aan cabotage worden gesteld uit de Verordening 1072/2009/EG (aansluitend op een beladen rit mogen maximaal 3 cabotageritten binnen een periode van 7 dagen uitgevoerd worden). 
Rentabiliteit wegvervoer verbetert
In 2014 is de bedrijvigheid toegenomen. Die toename is te zien in het aantal gereden kilometers per voertuig. Hierdoor stegen de opbrengsten in 2014 in het binnenlands vervoer met gemiddeld 3,8% ten opzichte van 2013. De totale kosten namen bij de binnenlands vervoerbedrijven met 2,4% toe. In het grensoverschrijdend vervoer stegen de opbrengsten met gemiddeld 3,0% en de kosten met 1,8%.
Daardoor is de rentabiliteit van bedrijven, actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg, in 2014 sterk verbeterd ten opzichte van 2013. De gemiddelde rentabiliteit (exclusief eigen rijders) in het binnenlands vervoer komt uit op -0,7%. In 2013 was dit -2,1%. In het grensoverschrijdend vervoer nam het rendement toe tot -3,4%. In 2013 was dit -4,6%. Er zijn bedrijven die beduidend beter presteren of juist minder ten opzichte van dit gemiddelde. 
Lees meer…
Rusland heropent grensposten voor TIR-carnets
De IRU meldt dat Rusland sinds 17 juni 2015 weer TIR-carnets accepteert. Er zijn 34 grensposten heropend, waaronder grensovergang met Azerbeidzjan, Estland, Finland, Georgië, Letland, Litouwen, Mongolië, Noorwegen, Polen en Oekraïne. De bijlage (pdf) bevat een lijst met heropende grensovergangen, dit is echter een niet-officiële vertaling. De Russische Douane (FCS RF = Federal Customs Service of the Russian Federation) is bezig om een definitieve lijst met heropende grensovergangen op te stellen. Tot die tijd zouden er nog praktische problemen kunnen ontstaan aan de grens. Desondanks wordt het gebruik van TIR-carnets aanbevolen. 
Lees meer… 
Termijnmachtigingen Bosnië-Herzegovina
Bij wijze van experiment heeft de NIWO dit jaar 15 termijnmachtigingen van Bosnië-Herzegovina ontvangen. Met een termijnmachtiging kan een kalenderjaar lang  goederenvervoer van, naar en door Bosnië-Herzegovina gedaan worden. Dit in tegenstelling tot een gewone ritmachtiging die geldig is voor een  heen- en aansluitende retourrit. Voor transportbedrijven die meerdere keren per jaar op Bosnië-Herzegovina rijden vergroot dit de flexibiliteit en vermindert het de administratieve lasten. Zowel beroepsvervoerders als eigen vervoerders kunnen deze termijnmachtiging bij de NIWO bestellen. Het tarief voor een termijnmachtiging bedraagt € 50 (excl. btw) en voor een ritmachtiging € 5 (excl. btw). Tot nu toe zijn er nog geen termijnmachtigingen voor dit land uitgegeven.
Lees meer… 
 
Folder op handig formaat
De NIWO heeft een folder, waarin beknopt staat wanneer een vervoervergunning nodig is en aan welke voorwaarden voldaan moet worden.
Neem contact op met de NIWO indien u deze handige folder op A6-formaat (een kwart A4-tje) wilt verspreiden onder bijvoorbeeld cursisten, collega’s, medewerkers of klanten.
Lees meer…
Het begrip ‘risicobedrijven’ nader toegelicht
Sinds begin 2015 stelt de NIWO bij de eerste aanvraag of verlenging van een Eurovergunning vast of een transportbedrijf aangemerkt moet worden als zogeheten 'risicobedrijf'. De NIWO gebruikt de term 'risicobedrijf’ simpelweg omdat deze term voortvloeit uit Europese wet- en regelgeving.  Van een 'risicobedrijf' is sprake als het eigen vermogen wordt aangevuld met een achtergestelde lening, of als de solvabiliteitsratio minder dan 20% is (= eigen vermogen ten opzichte van totale vermogen). Het transportbedrijf voldoet bij de aanvraag van een vergunning aan de eis van kredietwaardigheid. Aangezien het bedrijf als 'risicobedrijf' is aangemerkt, zal de NIWO dit na een jaar opnieuw toetsen. De NIWO heeft onlangs een ‘toelichting op het begrip risicobedrijf’ en de bijbehorende ‘procedurebeschrijving  riscicobedrijven’ opgesteld waarin u kunt lezen wat dit allemaal inhoudt.
Lees meer…
Achtergestelde lening
De NIWO ontvangt regelmatig vragen over de achtergestelde lening en de solvabiliteit. De vragen worden gesteld in het kader van de aanvraag of verlenging  van de Eurovergunning, waarbij de kredietwaardigheid moet worden aangetoond. Zo vraagt de NIWO bij een achtergestelde lening altijd een leningsovereenkomst op, waarin vaste onderdelen, zoals bedrag, geldnemer, geldgever, aflossing, rente, termijn en achterstelling moeten zijn opgenomen.
Lees meer…
Aftreden als lid van de Raad van Beheer
Na afloop van de vergadering op 25 juni j.l. hebben de Raad van Beheer en de directie van de NIWO afscheid genomen van Ad Kuijken.
De heer Kuijken treedt af conform het rooster van aftreden. Hij was sinds 2009 lid van de Raad van Beheer van de NIWO als vertegenwoordiger van TLN. 
.

www.niwo.nl           mijnNIWO            T 070 - 399 20 11         E info@niwo.nl 
afmelden