Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
Toegangskaarten BedrijfsautoRAI: Kom naar de NIWO-stand!
De NIWO staat van 20 t/m 24 oktober 2015 op de BedrijfsautoRAI om toekomstige transporteurs te wijzen op de vervoervergunning en bestaande relaties te ontmoeten. Bestel via de NIWO uw toegangskaarten. De NIWO kijkt ernaar uit u in Amsterdam te zien op standnr 04.235. 
U kunt op uitnodiging van de NIWO de BedrijfsautoRAI gratis bezoeken. Stuur een e-mail aan de NIWO en vermeld daarin waarom u de beurs graag wilt bezoeken: info@niwo.nl.
Lees meer... 
Kostenraming wegvervoer 2016 van Panteia/NEA
Het komende jaar zien Nederlandse beroepsgoederenvervoerders over de weg hun kosten met 1,8 tot 3,5 procent stijgen. In september 2015 heeft Panteia/NEA deze prognose in opdracht van de Raad van Beheer van de NIWO gemaakt.
De belangrijkste prijsstijgingen betreffen de verwachte loonkosten, gevolgd door brandstofkosten en rentekosten. De brandstofkosten en rentekosten waren in 2015 fors gedaald en zullen in 2016 weer gaan stijgen. Het effect van alle prijswijzigingen op de totale kostprijs is afhankelijk van de deelmarkt en/of het land waarop gereden wordt. Ook de gerealiseerde kostenstijging in 2015 ten opzichte van 2014 is berekend. Lees meer of bestel het volledige rapport.... 
De Eurovergunning, ook voor verhuizers
Verhuisbedrijven moeten een vervoervergunning bezitten, omdat zij goederen vervoeren voor derden. De vergunningplicht geldt als het laadvermogen van de auto hoger is dan 500 kilogram.
De branchevereniging Organisatie voor Erkende Verhuizers onderstreept het belang van deze actie en pleit voor robuuste handhaving. Het verzorgen van vergunningplichtig verhuisvervoer zonder een geldige vergunning is in strijd met de wet, tast het level playing field aan, is niet goed voor de business van bonafide bedrijven en ondermijnt het imago van de professionele verhuisbranche, zo stelt ook deze organisatie. Lees meer...
Beleidsregel vergunningverlening
Per  1 oktober 2015 is de beleidsregel vergunningverlening van de NIWO aangevuld met bepalingen om na te gaan of een wegvervoeronderneming daadwerkelijk als ‘vervoerder’ in de zin de Wet wegvervoer goederen kan worden aangemerkt. De beleidsregel is gepubliceerd in de Staatscourant. Lees meer...
Beleidsregel last onder dwangsom
Per 1 oktober 2015 geldt de nieuwe beleidsregel last onder dwangsom van de NIWO. Deze bevat het gehele juridische proces. Vervoerders zijn verplicht vergunningbewijzen te retourneren nadat een vergunning is vervallen of ingetrokken. Als dat uitblijft kan de NIWO een last onder dwangsom opleggen. Lees meer...
Workshop startende transportondernemer op BedrijfsautoRAI
Bent u van plan te starten als transportondernemer? Meldt u dan aan voor één van de Workshops die TLN tijdens de BedrijfsautoRAI organiseert.
Samen met de Kamer van Koophandel, TVM Verzekeringen en de NIWO neemt TLN u mee in allerlei aspecten van het ondernemerschap die voor startende transportondernemers van belang zijn. 
De workshop wordt gehouden op vrijdag 23 oktober (16.00 tot 17.30 uur) en op zaterdag 24 oktober (11.30 tot 13.00 uur). Twee toegangskaarten voor de BedrijfsautoRAI zijn inbegrepen bij deelname aan de Workshop. 
Klik hier voor de BedrijfsautoRAI registratie
 
Overleg met de Norduk-landen
Van 2 tot en met 4 september 2015 vond in Engeland het zogeheten ‘Norduk-overleg’ plaats. Overheidsorganisaties en branche-organisaties uit Noorwegen, Zweden, Denemarken,  Finland, Engeland en Nederland spreken jaarlijks met elkaar over diverse vervoersdossiers. Lees meer ...
CEMT: Invoering Quality Charter
Op 24 september 2015 nam de NIWO deel aan de vergadering van de Group on Road Transport in Parijs. De Group on Road Transport neemt beslissingen over de CEMT. Alle 44 bij de CEMT aangesloten landen zijn daarin vertegenwoordigd. 
De vergadering stond in het teken van de Quality Charter, waarin staat beschreven aan welke kwaliteitseisen transportbedrijven die onder CEMT-regime rijden moeten voldoen. Als uitgangspunt zijn de Europese verordeningen (1071/2009 en 1072/2009) gehanteerd met regels voor toegang tot de markt en het beroep, zoals opleiding, kredietwaardigheid en betrouwbaarheid. 
Alle 44 CEMT-landen hebben zich gecommitteerd aan de Quality Charter en krijgen 3 jaar de tijd om aan die eisen te voldoen. Voor bedrijven uit EU-landen verandert er weinig. Voor de niet-EU landen betekent dit dat wetgeving aangepast zal worden. Een werkgroep, waarin onder andere de NIWO zal participeren, onderzoekt of de aanmeldingen van niet EU-landen voldoen aan de eisen. Zodra alle landen daaraan voldoen, zullen alle CEMT-transporten aan een hoge kwaliteitsstandaard voldoen. Naast de Quality Charter is er ook gesproken over digitalisering van de CEMT-vergunning en perikelen in de transportbranche. Lees meer over de CEMT-vergunning op: www.niwo.nl/cemt
.

www.niwo.nl           mijnNIWO            T 070 - 399 20 11         E info@niwo.nl 
afmelden