Moment geduld a.u.b.
Kwaliteit in transport begint bij de NIWO Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar?
bekijk dan de online versie
Kostenraming wegvervoer in 2015
Het komende jaar zien Nederlandse beroeps goederenvervoerders over de weg hun kosten met 0,5 tot 1,8 procent stijgen. In september 2014 heeft Panteia/NEA deze prognose in opdracht van de NIWO gemaakt.

De belangrijkste prijsstijgingen betreffen de verwachte loonkosten, gevolgd door afschrijvings- en rentekosten. Voor de brandstofkosten wordt een prijsdaling verwacht. Het effect van deze wijzigingen op de totale kostprijs is afhankelijk van de deelmarkt en/of het land waarop gereden wordt. Engeland is dit jaar als nieuwe deelmarkt toegevoegd, zowel door de tunnel als per ferry. 

Op de website vindt u het volledige artikel inclusief tabellen en grafieken met de percentages. Bovendien kunnen bedrijven met een (Euro)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg een digitale versie van de rapporten opvragen bij de NIWO. Lees verder.... 
NIWO op Transport & Logistics, 11-13 november 2014
Op 11, 12 en 13 november aanstaande wordt in Ahoy Rotterdam de vakbeurs Transport & Logistics gehouden.

In het logistieke hart van de markt, Rotterdam, komen alle vervoersstromen samen en vindt transport een weg via verschillende vervoersmodaliteiten naar internationale wateren, maar ook naar het achterland. Het vervoer van a naar b, de op- en overslag, het intern transport en IT is waar Nederlands grootste en internationale event zich gedurende drie dagen op richt.

De NIWO zal ook met een stand op de beurs aanwezig zijn.  Op de eerste dag dinsdag 11 november om 11.00 uur zal de directeur van de NIWO, Gerrit Jan Olthoff een seminar verzorgen.
 
De NIWO wil u daar graag ontmoeten. Lees meer....
Jaarlijkse toetsing risicobedrijven
Het geldende beleid van de NIWO is om transportbedrijven met een vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg elke vijf jaar te toetsen op de eis van kredietwaardigheid. Vanaf 1 januari 2015 zal de NIWO zogeheten risicobedrijven jaarlijks gaan toetsen om na te gaan of nog aan de eis van kredietwaardigheid wordt voldaan. Deze jaarlijkse toetsing vloeit voort uit de Europese regelgeving.

Van een risicobedrijf is sprake indien ofwel het risicodragend vermogen wordt aangevuld met een achtergestelde lening ofwel indien er sprake is van een solvabliteitsratio (eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) van minder dan 20%. Een risicobedrijf zal jaarlijks aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, een vermogensopstelling met accountantsverklaring of een belastingaangifte moeten aantonen dat hij (nog) aan de eis van kredietwaardigheid voldoet.

Mocht uit de toetsing blijken dat het bedrijf niet langer voldoet aan de eis van kredietwaardigheid, dan kan de NIWO het bedrijf een termijn van maximaal zes maanden verlenen om aan te tonen dat alsnog aan deze eis wordt voldaan. Mocht na deze termijn niet worden voldaan aan de eis van kredietwaardigheid, dan leidt dit tot intrekking van de vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg.  

De NIWO beleidsregel vergunningverlening zal op dit punt voor het einde van dit jaar worden aangepast. Feitelijk zal vanaf 1 januari 2015 worden getoetst. Lees meer....
Vervoersmanager bij maximaal 4 ondernemingen
Aan de eis van vakbekwaamheid wordt voldaan indien de vervoersmanager permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten binnen een onderneming. Bij een interne vervoersmanager wordt aangenomen dat deze een reële band heeft met de onderneming en dat hij permanent en daadwerkelijk leiding geeft aan de vervoersactiviteiten. Indien de onderneming geen interne vervoersmanager heeft, kan hij een externe vervoersmanager aantrekken. De externe vervoersmanager kan zijn vakbekwaamheid inbrengen binnen maximaal 4 ondernemingen met een totaal wagenpark van 50 voertuigen. 

In de uitvoeringspraktijk is gebleken dat ondernemingen de beperkingen die gelden voor een externe vervoersmanager omzeilen via een schijnconstructie. Om dit tegen te gaan neemt de NIWO in de beleidsregel vergunningverlening een anticumulatiebepaling op. Een interne vervoersmanager kan in beginsel bij 1 onderneming of 1 holding een onbeperkt aantal voertuigen beheren. Zodra een interne vervoersmanager bij meer dan 1 onderneming zijn vakbekwaamheid als een interne of externe vervoersmanager inbrengt is hij voor die 4 ondernemingen gehouden aan de beperkingen die gelden voor een externe vervoersmanager. Voor die maximaal 4 ondernemingen mag het te beheren wagenpark maximaal 50 voertuigen omvatten.

De NIWO beleidsregel vergunningverlening zal op dit punt voor het einde van dit jaar worden aangepast. Lees meer....
 
Minimaal één vergunningbewijs
De NIWO stuurt alle transportbedrijven die geen vergunningbewijzen hebben opgenomen automatisch één vergunningbewijs toe.

Bedrijven met een (Euro)vergunning voor beroepsgoederenvervoer over de weg zijn verplicht om over minimaal één voertuig te beschikken. Voor dit voertuig is vanzelfsprekend een vergunningbewijs nodig. Op elk voertuig moet namelijk een vergunningbewijs aanwezig zijn. Lees meer...
Aanmelden nieuwsbrief
Kent u iemand die de digitale nieuwsbrief van de NIWO wil lezen, stuur deze nieuwsbrief dan door of laat deze persoon zichzelf aanmelden via de website: www.niwo.nl/nieuwsbrief

Disclaimer

NIWO: www.niwo.nl       Contact: info@niwo.nl      Telefoon: 070 - 399 20 11
afmelden